Κλειστό

Need to Revamp A Website

22 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €1149 για αυτή τη δουλειά

sanjay2004

Hello, I understand you want to revamp your existing website. we have strong hands at website development and can definitely help you in this regard. Can you please share your website URL to review? Please find a few Περισσότερα

€1151 EUR σε 18 μέρες
(806 Αξιολογήσεις)
9.9
(260 Αξιολογήσεις)
9.0
(569 Αξιολογήσεις)
8.8
(509 Αξιολογήσεις)
8.7
(492 Αξιολογήσεις)
9.1
(1070 Αξιολογήσεις)
8.7
(189 Αξιολογήσεις)
8.4
(262 Αξιολογήσεις)
8.7
(499 Αξιολογήσεις)
8.0
(164 Αξιολογήσεις)
8.1
(438 Αξιολογήσεις)
7.5
(77 Αξιολογήσεις)
7.6
(167 Αξιολογήσεις)
7.4
(62 Αξιολογήσεις)
7.2
(94 Αξιολογήσεις)
6.8
(24 Αξιολογήσεις)
4.9
peleytheriou

Hello, as a professional Freelance I have a big experience for this job, i read your description and i can start right now I have worked in a post-production company with many years of experience (20 years). I have m Περισσότερα

€1100 EUR σε 15 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.3
Ggov

hi I have experience developing responsive websites and using SEO best practices ranking websites higher on search engines. Thank you for your time and attention. Looking forward to hearing from you. Regards

€1125 EUR σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.3
(1 Κριτική)
1.4
ikalemanis

I guarantee work of high quality for a fair price. I guarantee that this project will get a 100% of my attention. You will receive premium services.

€1125 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0