Κλειστό

Want To Hire Marketing Manager For USA , UK, CANADA and AUSTRALIA

8 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $283 για αυτή τη δουλειά

nysaloved

ensure that your product will be know by people in my country. and im also tallented to make them buy it

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TheScorpion93

Hi there, I’ve read your brief and I’m pretty confident that I will be able to ....... If you'd like to view my previous work, take a look at my Freelancer Portfolio. I’ll provide you with the work as per your re Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yeakubislam

Hi, Dear Sir, I am an expert marketing freelancer. I can sell products in our country. Kind Regards, Yeakub I.

$1000 USD σε 30 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
0.0
Leducsean

Hello, I run a consulting company that specializes in marketing management. We believe here at LDC that we would do an excellent job promoting Zcube mart. Please reach out so that we can speak more in depth about this Περισσότερα

$68 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
milenasakowicz

Hi, I am running successful marketing agency in London for 3 years. I used to work in the international environment. Love to heare more about your requirements

$277 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
adeletodd5

Good Afternoon, To briefly introduce myself, I am an ex-media agency employee that has 4+ years experience in digital marketing (Youtube, social, display, mobile and search). Now freelance, i am building my client l Περισσότερα

$222 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0