Κλειστό

Social Media Marketing

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹20114 για αυτή τη δουλειά

onlineshine

NO UPFRONT PAYMENT ! I will drive High volume of Targeted Visitors to your website who could be converted into Potential Customers with our SEO & Social Media Promotional Strategies & Techniques. Please find samp Περισσότερα

₹12500 INR σε 30 μέρες
(796 Αξιολογήσεις)
9.5
AVDEVS

Hi, We develop and implement world-class social media solutions for businesses and brands based on their unique business goals. So whether you want to increase followers, run a sweepstakes, or drive targeted leads t Περισσότερα

₹20000 INR σε 30 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
7.5
csantra47

white hat methods using SEO,SMO,SMM,PPC,email marketing and digital marketing every day working report back links will be high PR and high DA strong and live google first page rank top5 organic traffic ,leads an Περισσότερα

₹15000 INR σε 30 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.5
Technolinks

Hello, Greetings from #TLN. we are a team of highly motivated internet marketing professionals offering several years of experience in advertising on a multitude of digital platforms and social media networks. Περισσότερα

₹30000 INR σε 30 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.1
SaiTechSolutions

Hello, If you want your website to show up in top on search engine when people search for your services, we can help you. =Our Guarantee:- Keywords Guarantee: -We provide guarantee for the Google first page resu Περισσότερα

₹12500 INR σε 30 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
5.9
sstechwebindia

Facebook Marketing, Internet Marketing, Link Building, SEO, Social Media Marketing Hello, We have closely reviewed the project requirement and our understanding is, you are looking for highly experienced develope Περισσότερα

₹15000 INR σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.2
ssinghdagur

Hi, I read your project details and would like to understand more. I am Digital Marketing Professional with over 12 years of experience. I am expert in Social Media Marketing, Email Marketing, Video and Content Mark Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.1
tesla247

Hi there, I am expert in Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, pinterest, Google+, Youtube, Telegram etc. Also i am a regular worker all of this site. And i tried of my best to do the work in due time. So i think Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.4
sarangawaze6

I am having 4+ year of experience in SEO,Social media marketing , my two website is on google 2nd ranking My SEO strategy consists of 3 very logical objectives and focus areas: · Push ( we push your web Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.5
seoempowerment

Hello, I have experience more than 8+ years in SEO AND SOCIAL MEDIA MARKETING. My specialties include: ? SEO Competition Analysis ? SEO Keyword Research ? On Page SEO ? Off Page SEO / Backlinking ? Face Περισσότερα

₹12500 INR σε 30 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.2
Indidigital

We are an offshore SEO, Social Media Marketing & Web/Mobile App Design Development company based out at Delhi NCR India. We are official Digital Marketing partner for Various Government of India Projects and Top brands Περισσότερα

₹27777 INR σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.8
ashutoshkumar28

Hi There, I am Social Media Marketing professional. I will set up and maintain the Social Media campaign in such a way that it will yield the highest possible ROI. I have analysed your specifications and I have don Περισσότερα

₹12500 INR σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
2.8
₹13888 INR σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
1.7
AgrawalVenu

Dear Hiring Manager, Accept my heartiest greetings. I’ve thoroughly studied your job posting on “Social Media Marketing Requirement”. I would like you to know that I have been providing services as an expert Social Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
akhilvrajagopal

social media marketing will be the work to be done we have the team for it we can do it as required facebook marketing

₹12500 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Oakbells

Hiii! Hope you all doing well... Here is something for you. You must have websites of your regarding profession. BUT, Your website is nothing until it has good ratings on Google. We provide THE BEST SEO se Περισσότερα

₹30000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brandzonweb

Hi, We are one stop solution for all your requirement, We have 7+ years of core experience in the field, successfully serving clients in US and UK. We work by Agile Methodology so you will be involved in each and ev Περισσότερα

₹16666 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0