Ακυρώθηκε

Simple research on marketing opportunities for the webservice

We are an international company going to launch our web-project in South Africa. It is required to research and estimate the availability, costs, and efficiency of various marketing and advertising channels.

In this project, we need a local expert who is familiar with marketing and advertising in South Africa to complete a simple research for us. The resulting report must contain:

-

Ικανότητες: Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, SEO

Περισσότερα: opportunities marketing research pakistan, simple project marketing research, marketing research presentations, marketing research used company, celebrity marketing research, parts marketing research, companies used marketing research, excel sheet marketing research survey data entry, marketing research project marvel, marketing research charities, data mining marketing research, marketing research companies working india, company marketing research, marketing research ukraine project, usa marketing research

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Saint-Petersburg, Russian Federation

Ταυτότητα Εργασίας: #11733222