Κλειστό

Sales Representatives for SaaS in the UK

By the end of the year, we are going to launch a SaaS in the UK. Target group are delivery restaurants without website that allows ordering. We provide leads for a start, dedicated SIP phone numbers, a CRM, and training. We offer high sales commissions and contract extension commissions. We expect impeccable UK accent - no exceptions.

When you apply make sure you have sales projects in your project history or that you can refer to experience outside of Freelancer.

Ικανότητες: Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Πωλήσεις, Τηλεπωλήσεις

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 20 αξιολογήσεις ) North Miami, Germany

Ταυτότητα Εργασίας: #17992404

7 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $4206 για αυτή τη δουλειά

OrientBiztech

Hey there, i have been working on several sales projects for some renowned companies. I can easily help you with your sales marketing as i have 10 years of experience in this field.

$4444 USD σε 30 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.6
KamrunNaharBD

Hi there, Can I ask one thing to you ? I think you are offering a commission based job here. So , why so high valu project . As you really want to make result oriented online marketing and sales person please knock Περισσότερα

$3333 USD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
BestPartner4You

Hi,dear. I've just checked all requirements of your project 'Sales Representatives for SaaS in the UK'. I'm a senior software developer and I'm able to fulfill your project requirements ,you may be interested in me. Pl Περισσότερα

$4444 USD σε 23 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
joelgoh96

Hello, I manage a team of 10+ Closers with over $500k in Sales converted. We operate purely on a 100% commission basis: We get paid only if you get paid. One thing we do require: Hot inbound leads to be provid Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
WebExpertsx

We read your requirement about marketting and we want you to know that we have a good past experience in PHP, WordPress,laravel ,angular.js, javascript, Bootstrap, SEO, Online Marketing, Social Media Marketing, node j Περισσότερα

$3000 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
apachisolutions

Apachi solutions (PVT) Ltd is an IT based solution provider company work from last 15 years. Our offices are located in U.k , U.S.A, Dubai, and Pakistan. We have strong portfolio and having big name in market. we provi Περισσότερα

$5555 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
krishnaagr89

Hi,I have read your requirements of Sales Representatives for SaaS in the UK and I’m pretty confident that I will be able to get your work done within the given time your requirements conclude.I am very keen to discuss Περισσότερα

$4222 USD σε 31 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0