Κλειστό

Create content

33 freelancers are bidding on average $151 for this job

Thoughtfulwrites

I began my career as a content writer, creating end-user documentation, newsletters, and marketing materials for the company of my employ. I later spent five years as the Marketing Manager for two major luxury retail Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(187 Αξιολογήσεις)
7.6
RuchiBhargava1

Hi, My name is Ruchi Bhargava. I’ve delivered more than 6,500 articles, 6,000 blog posts, 12 eBooks, 2 novels, 3 infographics and content for more than 15 websites till now. I’m quite sure that I’ll be able to do your Περισσότερα

$200 USD σε 1 μέρα
(93 Αξιολογήσεις)
6.9
aevalentino

Hello - I would love to find out more about your project! My approach to writing is based upon taking chances as far as being ultra creative and ultimately making a significant impact on that reading moment in a person Περισσότερα

$282 USD σε 11 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
7.1
$352 USD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.2
ColtP

per 500 words

$35 USD σε 2 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
6.5
CrusssDaddy

Hi, I am a very experienced copywriter for companies looking to connect more successfully with their audience. My writing approach combines intensive research with a style that is professional, authoritative and des Περισσότερα

$176 USD σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.6
saniafashion1

A proposal has not yet been provided

$164 USD σε 3 μέρες
(169 Αξιολογήσεις)
6.7
Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

$117 USD σε 5 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.7
happymarli

Hi, What content are we looking at? What is the URL of your site? Can you please provide more details? My bid is for 500 words only. As you can see I have the highest US English level 3 score among all the bidders. T Περισσότερα

$41 USD σε 3 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
6.6
Zackkhan19

----------READ ME--------RANKED BY FREELANCER AS ONE OF THEIR TOP Content and Copywriters...I am a native speaker and a professional Writer/editor (copy, line/substantive, content, and technical editing) and proofreade Περισσότερα

$260 USD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
6.4
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s yours for the asking.” 
My strong belief is that readers should be presented with content that's easy to understand & doesn't challenge with complex language. I look forwar Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
6.2
rstanmoy

Hi there, being a top class freelancer am assuring you quality content within your budget. For me, quality and client satisfaction is the main priority. Give me an opportunity to work with you. :)

$105 USD σε 5 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
5.9
biowal

Hi there, I can write brilliant content for you. I am a native English speaker and my writing and editing skills are excellent. I write content that is engaging and interesting to read, and I always ensure that my wo Περισσότερα

$235 USD σε 5 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.7
coolwriter30

I am extremely confident that I can write professional and engaging articles for your project. I understand that quality content takes time and research, so I will work hard to ensure that you get what you pay for. Περισσότερα

$47 USD σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.9
raikhan562

Hey, I’ve 5 years of experience in content writing, editing and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of websit Περισσότερα

$164 USD σε 7 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.9
Arjun1106

Hey Friend! I can absolutely help in your project. Content Writing is my passion, and that’s why I am among the TOP FREELANCERS on this website in this domain. Please visit the following link to see my reviews: ht Περισσότερα

$164 USD σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.6
shamsulislam

Dear Sir, I have vast experience in Academic writing, Web Content writing, Article writing, rewriting and proofreading academic papers/essays/research papers/ebooks/press releases/product descriptions/medical docum Περισσότερα

$150 USD σε 4 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.7
JonnaNueros121

My articles are guaranteed to be original works that satisfy the desired criteria. Regardless of who the audience is, I can deliver the voice and style that you need to complete your project. I have experience writing Περισσότερα

$164 USD σε 3 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.7
ExpertWriter24

Hi there, I am an English-speaking marketer with a talent for writing business content. I have eight years experience writing company profiles, landing pages, and all other forms of marketing and sales content. My bac Περισσότερα

$165 USD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
5.5
kemmydal

Greetings! I am Kemar Daley, a talented premium freelancer in the writing sector. After reading your job description, I realized that it is the perfect fit for my skill set, moreover I have been writing, editing and p Περισσότερα

$247 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.9