Κλειστό

Newbie freelancers required for remote survey work - (NATIVE ENGLISH speakers only)

Need of USA, UK, AUS and CA based newbies for joining us. You need to have good English and analytical skills. The gig involves doing market research so honesty is a must for all candidates.

Only newbies should apply. DO NOT APPLY IF YOU ARE NOT A NATIVE SPEAKER

Ικανότητες: Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαδικτυακή Έρευνα, Έρευνα Αγοράς, Διαφήμιση, Έρευνα

Περισσότερα: remote office work, native english speakers need apply, companies need native english speakers, freelancers required, pay voice native english speakers, finding remote office work, freelancers required public relations press releases, native english speakers wanted, native english speakers needed, native serbian freelancers required, native english speakers required, writing work native english speakers, writer required ongoing work native english speaking, native english speakers wanted ongoing dependable work, articles work native english, REQUIRED DATA ENTRY WORK I HAVE A GOOD TYPING SPEED IN ENGLISH

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #17226983

6 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $252 για αυτή τη δουλειά

DawnAng

I'm based in USA. I'm a native speaker. I'm honest and capable of market research. I've only completed a few projects on freelancer.com so far.

$155 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
$222 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sommer84

Hello, look forward to working with you.

$166 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Dhanyaa12

I have been working on the field of market research for the last 12 years. I am an expert in secondary research.

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$166 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0