Κλειστό

Need VA For Work

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $41 για αυτή τη δουλειά

unibiz365

Hi, Our Strategy is First to Make Your Base(On-Page) Powerful than Only we are Moving on Off-Page. If Base is Strong than It will Give Long Term Success. Hi, Unibiz Informatics is othe Leading SEO Firm in SEO Περισσότερα

$166 USD σε 30 μέρες
(463 Αξιολογήσεις)
8.5
xyzseo

Hi, We have 7+ years’ experience in SEO and Marketing. We will use White Hat SEO Techniques including On-Page & Off-Page activities in order to optimize your website on keywords relevant to your business. Our SEO age Περισσότερα

$70 USD σε 30 μέρες
(931 Αξιολογήσεις)
8.5
dataworker2009

Hey, Professional team here to assist you and we can assign a VA for you and he/she will assist you well according to your need. Looking forward to assist you on your project. Thanks

$30 USD σε 1 μέρα
(206 Αξιολογήσεις)
7.6
msmasud15

Hi there I am Expert in ON-PAGE AND OFF-PAGE Search Engine Optimization (SEO), I have 5+Years of Experience in Search Engine Optimization (SEO), Online Marketing, Link Building, Google panda and penguin proficient, Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(467 Αξιολογήσεις)
7.2
uniquewebservice

Dear Employer, Hope you are doing well, I am Pooja and I am working in SEO field last 7 years and we have done SEO works on many websites locally and globally. You can check my profile and our client's feedback. I Περισσότερα

$50 USD σε 30 μέρες
(185 Αξιολογήσεις)
7.1
seo4quality

Hi, We are an experienced and talented team of Professional SEO consultants. We have more than 8+ years of experience. We are passionate about helping you to build and expand your business by doing ethical work. Our Περισσότερα

$50 USD σε 30 μέρες
(358 Αξιολογήσεις)
7.1
riskseowork

Hii, I can do your work perfectly I am Social Media Marketing expert. My main target is customer satisfaction. So you will satisfy 100% after complete your project. I will be looking forward for your positive & frui Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.1
malbakurtulla

Hello , I am interested in your project and I would like to be part of your team. Looking forward to your reply :)

$25 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
4.5
motin789

Dear Sir/Madam, Thanks for Your Clear Project Descriptions. I am a Professional & Authentic Freelancer. I am very interested in doing your job. I have a dream to establish My online career with the help of promine Περισσότερα

$41 USD σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
4.1
sadikonline

Dear Sir, Please let me know what I have to do. I am ready to assist you for today. Regards, Sadiqur

$30 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.8
addeswal9

Hi there, I have read your project details. I am ready to work with you. Please let me tell you that I have 6 years of experience in digital marketing including, SEO, PPC, and online research field. I have handled ma Περισσότερα

$35 USD σε 4 μέρες
(1 Κριτική)
1.6
tahaminajahan123

Hi, I am really interested. I can do this job . please give me your work details. need to be review. Thanks, Tahamina

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
2.4
maylaglino1976

Ebay Listing, Drop Shipping, Product Research, Zik, Autodstools, I have a almost a year working experience under a 3rd party outside Odesk being a VA for some sellers for ebay & Amazon Platforms from their restart to Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AhsanTanim

Hello, Please let me know the details of your work. I'll give my best effort to provide your desire output. Let's discuss the details over chat. Ready to get started right now. Regards, Ahsan

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
beltran0404

Hello, I am Luis and I could assist you today with your tasks. Please contact me by chat and then we could discuss better your requirements. Kind regards, Luis Romero

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pledres

Hello! Good day! I have carefully read your post and I am an experienced Virtual Assistant. In the past I have managed atleast 4 different Facebook Page accounts, 3 Instagram Accounts, 2 Twitter Accounts and 1 Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0