Κλειστό

Multi Channel Marketing/Advertising Campaign Manager

Looking for a marketing campaign manager that can create a complete marketing and branding plan, including mail, print, web, email and social for a kiosk company. Not just an SEO company or online campaign expert. We are looking to create a few different campaigns, one for selling as a biz opportunity, one to sell the product to corporate sponsorships, one to sell the product to events and festivals, and one to sell the product to large venues and hotels (hotels, stadiums, etc)

Must have experience to create the content, create all of the materials in a template format (design for print, online, etc) so that text and photos can easily be changed later on. Write the ad copy for all

Needs to be able to fully integrate this into a crm system like Zoho, you will locate and select the vendors needed (mail campaign companies, email campaign companies like Mailchimp, Public Relations site releases, etc) so that it is a totally trackable and workable campaign within Zoho that our sales team can utilize and know the metrics. Create the web page for each channel, that is trackable in Zoho so we know which source is working best (bizop, sponsor, etc)

Initially will be a one time project but if done well this will result in ongoing campaigns as we roll the product out.

Ικανότητες: Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Zoho CRM, Διαφήμιση

Σχετικά με τον Πελάτη:
( 49 αξιολογήσεις ) San Juan, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #33731757

21 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $22/ώρα για αυτή τη δουλειά

(78 Αξιολογήσεις)
7.1
(21 Αξιολογήσεις)
5.9
(24 Αξιολογήσεις)
5.8
(17 Αξιολογήσεις)
4.9
eighthsense52

Dear Business Owner, I have gone through your job post very carefully and able to suggest the best strategy and implement it too. I'm a certified google ads expert working for the last 5 years. I am a specialist in Goo Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.9
divumanocha

Hello Greetings! I can start work immediately after discussing the project in details. I have carefully checked your requirements and could easily work with you, I would like to let you know that I have 5+ expert and Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.4
(5 Αξιολογήσεις)
3.4
(10 Αξιολογήσεις)
3.9
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alexbakhmut

Hello! I am a representative of the marketing agency Rufford. I would like to offer my help, but I have a few questions about cooperation. I am familiar with the terms and conditions, and we are ready to start work im Περισσότερα

$17.18 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
robinemon13

I have a long-term experience being employed as a Marketing/Product Manager AdPlay Technology Limited (A leading Advertisement Technology company pioneer in selling digital B2B products/services). Being a marketing man Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
muhammadusmanus

Hello, I have read the project description. I can do this project as I managed countless similar projects for different firms, companies and my own startup. Digital Marketing Experience •Designed social media campaig Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
georginaakwawa15

Hi I'm intrested in this project because I'm experienced with years of working as a marketing manager and [login to view URL] to your expectation,by creating a complete marketing and branding plan that will transform your bu Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
elmater88

i was created a complete marketing and branding plan, including mail, print, web, email and social and Implementation of it , i ready to start in that project thanks Mohammed Ahmed

$20 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JuanVidela94

Hello, if you are reading my profile I tell you that I have been in the field of Marketing for more than 7 years, my field is broad and my potential is to improve myself day after day. My goal is to be able to offer th Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tAALz

Hi there, Your requirement is something that I fully understood and I'm sure I can pitch you as my agency. I have a team of social media marketers, SEO team, content designers, video editors, website developers (esp. Περισσότερα

$35 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
(0 Αξιολογήσεις)
0.0