Κλειστό

Help me with Internet Marketing

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $913 για αυτή τη δουλειά

calciustech

Hello, We were recommended by your recruiter so we can help you with this project, offering complete optimization solutions for significantly raising the exposure of your website . As you can see from our profile p Περισσότερα

$398 USD σε 30 μέρες
(1823 Αξιολογήσεις)
9.5
AVDEVS

We can provide Facebook advertising help that will get you started in this new arena & give you a chance to reach customers you might otherwise miss. Option 1: Facebook Advertising Set Up What do we do during the s Περισσότερα

$300 USD σε 30 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
7.2
parvinsultana

Hello, I am ready to start your project at once and will provide you 100% success work. Check my profile please, my 99% work is App Marketing. I want to work honestly. I have sufficient experience on this kind Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(205 Αξιολογήσεις)
6.8
funnyhoney

PMP, MBA and experienced investor presentation deck/ business plan/ marketing plan writer. Worked with reputed international clients. My business plans are well researched written in professional manner and include Περισσότερα

$294 USD σε 5 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.5
$277 USD σε 7 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.3
distilledinfo

Hi, I am dedicated independent SEO Feelancer and content writer to provide Complete SEO On page and OFF page for your website, I will start optimizing by improve website speed, Social Media Marketing, keywords rese Περισσότερα

$250 USD σε 30 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.9
amoghbhatnagar

Please share the detail of your app ... App domain will affect the BID , as the different type of app need different strategy... App domain also decide ... App is use full for which type of crowd , age group and who Περισσότερα

$6275 USD σε 24 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nikunjrana1

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JLeesCastro

I have 20 years of experience in software marketing and have developed successful go-to-market plans for many apps. For this project, I will create a custom go-to-market plan for your app.

$1333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ProdigeniousSM

Hi With a history of making the right decision for business improvements, and a deep understanding of digital marketing tactics, platforms and success metrics, I feel I would be a perfect candidate for your jo Περισσότερα

$600 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maxsheen1

We can do the job as per client expectations ++, We have 30 people professional in required online services to meet clients requirements and get the job done with excellence.

$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abhijitsunny1979

Good Day ! Dear Sir , Ma’am , I take the opportunity to inform you that I have worked in various cross cultural environments . I can deliver the required results with commitment within the desired timeframe . I h Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0