Κλειστό

Digital Marketing and SEO

We have an online children's newspaper that is India's only daily paper for kids. We need to:

1. Improve SEO such that we are in the first 10 results for the following keywords:

A. News for kids

B. Kids Newspaper

C. newspaper for kids

D. Kids News

E. India kids news

F. News for kids india

G. Newspaper for kids

H. Childrens News

I. News for children INdia

likewise, we want to add parents to the facebook group - [login to view URL]

We need to ensure that marketers and others don't get into the group, bcs its a closed community that we want to increase.

Please get in touch with me with specific metrics that you will be able to deliver, with timelines. Bids without these will not be considered please.

Ικανότητες: Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαδικτυακή Διαφήμιση, Κατασκευή Συνδέσμων, Διαφήμιση, SEO

Περισσότερα: improve digital marketing skills seo, digital marketing agency india, digital marketing agents india, search engine optimization, what is sem in digital marketing, seo vs digital marketing, seo digital marketing pdf, seo digital marketing tutorial, seo digital marketing definition, seo digital marketing course, role of seo in digital marketing, digital marketing freelance india, digital marketing freelancers india, seo digital marketing website, http www midigitalmarketing com article making a splash emergence of digital marketing, daryl tavernor msc digital marketing manager & freelance seo ppc email, digital marketing companies in india, digital marketing, seo, digital marketing,SEO, freelancing for digital marketing seo

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #17987867

20 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹9348 για αυτή τη δουλειά

eSignWebServices

Hi there, This is Ash, Certified SEO and AdWords expert. I have read your project description that you want SEO & AdWords services for your website. SEO & PPC are the critical part of an online marketing strategy be Περισσότερα

₹7000 INR σε 30 μέρες
(823 Αξιολογήσεις)
9.6
weblinkbuilding

Hello, We will provide you quality ON Page & OFF Page SEO services so that website will get good position on search engine like 1st page. In the SEO we always use white hat method and follow Google guidelines so that Περισσότερα

₹8000 INR σε 30 μέρες
(1476 Αξιολογήσεις)
9.1
onlineshine

You can achieve "Top Rankings" with our strategical customized online promotion. If you have a Goal, we have a solution to achieve it. Based on your business, targeted customers and targeted region, we shall prepar Περισσότερα

₹6000 INR σε 30 μέρες
(802 Αξιολογήσεις)
9.5
HireSEOExperts

Hello, I Have 10 years Experience on Complete SEO and Digital Marketing. I will provide the best quality SEO services to get high ranking and organic traffic. I will provide Complete On page and Off Page for your Περισσότερα

₹7777 INR σε 30 μέρες
(685 Αξιολογήσεις)
8.6
MasterRewathi

Hi, We will create the plan according to white hat SEO and Link Building and apply them to your website. We have 7+ years experience on White hat SEO, We will provide complete SEO Services with 100% satisfaction Περισσότερα

₹7000 INR σε 30 μέρες
(414 Αξιολογήσεις)
7.8
khushimirza40

Hello, I am an SEO specialist having 8+ years of experience and a proven track record. I can provide you complete white hat SEO services with guaranteed top rankings. It will include complete on page, off page and li Περισσότερα

₹5555 INR σε 30 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
7.3
Sayaltechnology

Hi Sir! How are you? I hope you are well :) Boost Your website & Improve Keywords Ranking. I will provide guaranteed the First-page rank for your website and keywords and that will beat 100% your Competit Περισσότερα

₹7000 INR σε 30 μέρες
(380 Αξιολογήσεις)
7.4
TheSEOBrains

We will review your website and create a draft SEO plan to outline our strategy on how we can increase your traffic and conversions in the fastest possible way. Our packages is to design a unique SEO strategy based Περισσότερα

₹4000 INR σε 30 μέρες
(228 Αξιολογήσεις)
7.3
seo4quality

Hello, We will provide to you Top 10 Ranking to your targeted keywords, Traffic, Leads, Sales & Online Reputation for your website. How we able to Get First Page Ranking in Google ? • With White Hat Methods Περισσότερα

₹4500 INR σε 30 μέρες
(368 Αξιολογήσεις)
7.1
austria2014

Please read my profile. When my work is complete I will send you files with the completed work. The SEO I will do includes doing in-depth keyword research if needed to find the best Keywords to target for your busi Περισσότερα

₹22222 INR σε 30 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.7
SeoExpertAlisha

Hello sir, Alisha here, We have read your project description and details, as well as i, got all of your requirements. We are doing search engine marketing for last 9 + years and we have done SEO of more than 1K web Περισσότερα

₹5000 INR σε 30 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.5
Technolinks

Hello, Greetings from #TLN. I'm a highly motivated internet marketing professional offering several years of experience in advertising on a multitude of digital platforms and social media networks. Creativity Περισσότερα

₹20000 INR σε 30 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.1
a7207vw

hi, this is really cool idea is. children newspaper daily. would love to do marketing for that. my current price bid is for monthly SEO Service. pl send me some more details. would love to do it as your paper can be a Περισσότερα

₹22222 INR σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.9
Tarifi5

hi I am interested in your project I will do 100 high-quality backlinks from high domain authority and page authority to rank your site this links will increase your domain authority and page authority on 2000inr Περισσότερα

₹2000 INR σε 30 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
4.8
sstechwebindia

Hello, Greetings! == Our Understanding == We have closely reviewed the project requirement and our understanding is, you are looking for highly experienced developer for your project work. We have extensiv Περισσότερα

₹8000 INR σε 30 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.4
RambinaInfotech

Hi, With combined 18+ years of experience in digital marketing, we would love to help you with your facebook group and SEO to rank your online children's newspaper. For SEO, the steps which we will follow are:- Περισσότερα

₹9000 INR σε 30 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.2
ashutoshkumar28

I am an expert IN ENTIRE DM and certified Digital Marketer.I am not one of those who claims to be an all-rounder by doing web design, development with SEO. I am solely into Digital and Social Media Marketing. My ex Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
3.9
Theeguru

Hello, I can do the seo work for those keywords and assure you organic traffic. Lets connect on chat for more.

₹12222 INR σε 30 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.8
probytes

Hello, we are experts news and magazine system. We have our own themes system as a product that you can use to set-upnews/magazine business.  Please check our themes :   [login to view URL] wordpressn Περισσότερα

₹7777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rubicballs

My proposal is related to website Designing!!! I am a professional website designer (14 years’ experience). I can bring up the best possible options related to the theme of your business. Review my profile where I Περισσότερα

₹13900 INR σε 31 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0