Κλειστό

Celebrity Website SEO & SMM Expert

Dear Hiring Manager,

Greetings!

I'll rank your site to Top for your targeted Keywords. I provide real SEO that brings result. I will do exactly what Google & other search engines needs to rank a site on the TOP.

Audit Report will give you peace of mind and you'll be able to see which issues may have a negative impact about ranking.

Website's Analysis (On-Page)

• General overview of your site Website analysis report.

• Technical info(Title, Meta Description, Keywords, Broken Link, ALT tag, Images and Video, Heading Tags, Content, Landing Page, Robots File, Canonical Issue, Xml Sitemap, Html Sitemap, URL List, RoR File, Google Webmaster, Google Analytics, Anchor, Malware).

• Deep Content & Social Media Analysis.

• Issue with website coding (HTML, CSS and JS) should be fixed.

Our OFF-PAGE Optimization Services: (Social Bookmarking, Article Submission, Directory Submission, Blog Submission, Classified Posting, Press Release, Forum Posting, Answer Site, Social Media Marketing, Guest blogging, Info graphic submission, Business Listing, Review Posting, Profile Creation, PPT Submission)

SMO: (Facebook Advertisement, Twitter Advertisement, LinkedIn Advertisement, Google+ Advertisement, Pinterest Advertisement, Quora Advertisement, Video Advertisement)

Technology Stack:

Web Designing:

+ HTML + CSS + JAVASCRIPT + JQuery + AngularJS + BOOTSTRAP + SKELTON Web Development:

+ PHP + WORDPRESS + JOOMLA + MAGENTO + CODEIGNIGHTER + ZEND + Drupal + Yii + Cake PHP + Shopify + OSCommerce + OpenCart + ASP.NET + Java + NodeJS + Wix + OpenClassified + Ruby on Rail Marketing:

+ SEO + SMO + PPC Mobile Application Development:

+ Android + iPhone + Phonegap + ionic + Intel XDK

Please find the attached portfolio and certifications for your kind review.

Please share the following details:

- Website URL

- Target set/s of keywords if any in mind

- TAT - Total Allowed Time - to achieve the set Goals

I am Google Certified Partner in following field.

• AdWords Search certified

• AdWords Mobile certified

• AdWords Video certified

• AdWords Display certified

• AdWords Shopping certified

• Google Analytics certified

Cost: $100/Month

Reporting:

- Alternate day Report

- Weekly Report

Please let us know your thoughts so that we can move further.

We look forward to your response

Best Regards,

Sonu Singh

Ικανότητες: Διαφήμιση, Διαδικτυακή Διαφήμιση, Κατασκευή Συνδέσμων, Διαφήμιση, SEO

Περισσότερα: wordpress, joomla magento, open cart, wordpress, joomla, magento, opencart wordpress joomla magento, All Complete Work 100%Dear Hiring Manager,Its my pleasure to offer you my best aservices for ASP.NET development. I am available, seo smm expert, seo keywords expert to grow website visits, wordpress shopping website seo, website seo expert, modify wordpress retail website seo, wordpress celebrity website, shopping cart oscomerce ecommerce cms joomla website design html psd css wordpress joomla drupal seo magento google paypal, oscommerce ecommerce shopping cart cms wordpress joomla magento html website design css php seo drupal, oscommerce ecommerce shopping cart cms wordpress joomla magento html website design css php seo, integrate wordpress blog website seo, cms website design html psd shopping cart ecommerce oscommerce cre loaded wordpress joomla magento drupal google paypal

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Noida, India

Ταυτότητα Εργασίας: #16178273

18 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $179 για αυτή τη δουλειά

Williskhan

"SEO LEVEL 3 - EXAM PASSED" Dear Sir, How Can I Get Rank in Google Top pages? 1. With White Hat Methods 2. Strong 300+ Monthly Back links Report 3. Advance and Complete On Site Optimization Περισσότερα

$63 USD σε 30 μέρες
(605 Αξιολογήσεις)
8.1
csantra47

white hat methods using SEO,SMO,SMM and PPC every day working update report back links high PR and high DA live and strong back links 1) on page and off page optimization 2) social bookmarking 3) link building Περισσότερα

$150 USD σε 30 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
6.5
SearchEngineers

Hi there!!!! I have done review on your project description… Get On the First Page of Google with Our SEO Process We only perform white hat SEO techniques and deliver 100% authentic services. Our SEO efforts a Περισσότερα

$50 USD σε 30 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.7
sstechwebindia

Hello, Greetings! == Our Understanding == We have closely reviewed the project requirement and our understanding is, you are looking for highly experienced developer for your project work. We have extensiv Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.4
Vickyspecialist

Hi EXPERT in Digital Marketing, SEO, SMO, SMM I see your requirements so that I'll rank your website in given time and it'll take time like 7 to 8 [login to view URL] work is quality [login to view URL]'t worry about your business I'll ca Περισσότερα

$111 USD σε 30 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.4
Irshad0592

Our digital marketing services include analytics, search engine optimization, social media optimization, mobile optimization, online advertising, marketing automation and graphic design. SEO Projects https://www.s Περισσότερα

$277 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.8
sanjayjoshi77731

Hello Sir, Hope you are doing well, I am a Wordpress, SEO,SMO& Google Analytic Certified person serving for clients from last 7 years. As a SEO expert, my core expertise primarily in the areas of: • Google Adw Περισσότερα

$80 USD σε 30 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.7
$111 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
1.8
sentu2018

I have more than 3 Years of Experience in Search Engine Optimization. I am an expert in all kind of modern SEO approaches and techniques which are effective now a days. While I have a comprehensive understanding of all Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.3
vranjan

Hi, I have more than 10 years of experience in digital marketing and also provide 100% quality work with satisfaction. Please find the attachment, for detailed proposal with pricing, with the process followed by th Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.3
Gowthami1995

I'm SEO Optimizer, doing many projects, good at On-page, Off-page optimization, SMM. strong grip on keywords

$155 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mekiho

Hello, Employer I've just read your job description with care. And I think that I can be the candidate you are finding. Because I have much experience so I can finish your job successfully If you have interest in m Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kavya0307

hello sir i am kavya I AM FULLTIME FREELANCER. I HAVE EXPERIENCE OF 3PLUS .If you're looking for quality SEO services, I specialize in Seo And content management systems , Our main focus are to providing Quality SEO Περισσότερα

$111 USD σε 45 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.0
theventure334

Hello, im interested ur project. i have best experience team ,we develop already so many projects , text me we will discuss more about ur project

$211 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shivjain19

Hi We are a digital marketing company, we have a team of expertise having 7+ years experience. We have proven track record, we will promote your business and will make your website visible on google page 1. We Περισσότερα

$150 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
$947 USD σε 18 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0