Ακυρώθηκε

Create a 2D Animation/Motion Graphics Video

42 freelancers are bidding on average $159 for this job

mssahni

Hello Welcome to Video@Click - A brand by Sharpimage Animations Questions to better understand your requirements and finalize the details. 1- Do you have a script? or you want us to create it for you? 2- Περισσότερα

$257 USD σε 10 μέρες
(244 Αξιολογήσεις)
8.2
Caramelpros

Hi, Since majority of freelancers here most likely fake their entire work, we will be offering a very nice deal. I’ll get 20 seconds of your video done for FREE. Just give me your script and I will make a demo video fo Περισσότερα

$277 USD σε 4 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
7.4
uneekin

Hi Sir, I have read your project description carefully, and I think our company is best for you project, Before further discussion please have a look at our previous projects in giving below link: [url removed, login to view] Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
7.5
youroutsourcer1

Hi, We are a team of creative 2D animators and Illustration artist and we have served many clients at this and other freelancing portal. We have created 300+ videos for 80+ clients in 40 countries around the world in Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
7.4
ami3dwork

Dear Sir/Madam, We are working with freelancer.com form last 3 years. We have team of 8 artists in our company. We have huge list of our satisfied client. You can check it on my profile. Here is some sample video link Περισσότερα

$105 USD σε 5 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
7.1
DreamKeyStudio

Hello, my bid for start discussing your project. Our showreel [url removed, login to view] We are studio with 10 people. so we can do it fast and professionally Thank you for your trust and we are ready to ans Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
6.9
Duarias

Hi my name is Duvan and for me will be a real pleasure to help you with this task, I have experience creating animated videos. I can even give you a demo before you hire me to show my quality. Please do not hesitate Περισσότερα

$120 USD σε 10 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
6.9
panosdimitrios

Hi ! Please see a sample of my work here: [url removed, login to view] The project will be created with absolute cooperation with you along the way. You can also check my youtube channel for more: [url removed, login to view] Περισσότερα

$133 USD σε 3 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
6.9
psstudio09

Hello, I am priyesh an aesthetic video services provider.I have gone through your details. Here are links of recently completed work for our prestigious clients. Explainer Videos:- [url removed, login to view] Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
6.6
lukaparac

Hey, my team and I can help you with your project in a timely manner (including FREE revisions until you are 100% satisfied)! That golden badge you see on my profile proves that we are members of the Preferred Fre Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
6.6
mabozaidvw

Hello I will create a motion graphics video resembling the reference video. Duration of the video: 45-50 seconds. Please contact me to send samples to you. Best regards Mabo

$120 USD σε 4 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
6.7
VideoXperts

Hi, First of all have a look on my Portfolio. [url removed, login to view] I just checked your details, yes I'm able to implement it effective way. I am very much interested to work on your project, We only apply Περισσότερα

$150 USD σε 6 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.8
three60animation

Hi, Our company called "360 Animation" which is experts in Explainer Videos, Whiteboard Animation & Motion Graphics. We have more than 10 years of experience in [url removed, login to view] company called "360 Animation" We believ Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.2
bullseyeani

Hi, I am very interested in your Animation job, your project seems pretty interesting for me to work, I can fulfill your requirements professionally and we will provide high quality Animation, Storyboard, Voice Ove Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.8
MDGaries

Hello, very nice sample~ I am an experienced video editor and motion graphics animator. Plus I use Blender for 3D animation. Please contact me if you would like to discuss the details of your project. Thank you, Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.8
rajeshjoda

Hi i'm Rajesh, i'm a 2d & 3d animator and also a video editor, specialized in creating cartoon explainer videos & whiteboard videos. im good in making minute expressions in character faces, that adds life to the con Περισσότερα

$100 USD σε 6 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.0
civik09

Hey. See my robots in the portfolio. My experience allows me to complete the task. I'll be glad to help you

$333 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.0
videosexplainer2

Hello, We are VE (Videos Explainer) a team of creative animators and storyboard artist. As I was going thought from your “2D Animation/Motion Graphics Video” project and after reviewing every single detail, We w Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.2
freegraph

Hello interesting project. here is my work that is similar to that : [url removed, login to view] you can see how I work by my reviews here is our showreel : [url removed, login to view] Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.4
lakmalf

Dear Sir/Madam, I 'am a Designer , Artist, & Animator. I have lot of experience in this field. Show-Reel links: [url removed, login to view] [url removed, login to view] Whit Περισσότερα

$90 USD σε 3 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
5.5