Σε Εξέλιξη

iPhone Project for hanjinghe as disccused

Ανατέθηκε στον/στην:

hanjinghe1212

Thanks for your new project Relevant Skills and Experience objective c, swift, xcode Proposed Milestones $55 USD - complete task

$50 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.5

11 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $163 γι' αυτή τη δουλειά

JankiThakkar7

​Dear Client, I'm Expert in iOS & Android Apps Development with backend services and standing here with 5* Ratings. Relevant Skills and Experience Technical Strength :- #1 Swift 3.1 #2 Autolayout #3 Cocoapods #4 Me Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
6.2
JitendraRamoliya

PortFolio:- http://tribitinfotech.in/Tribit_Infotech_Proposal.pdf Relevant Skills and Experience Iphone, Swift Proposed Milestones $125 USD - Default Milestone $125 USD - Final App - Get exactly that you want

$250 USD σε 3 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.0
MobiApps21

Hello, I am full time available for your work. I read your description and understood well that you need a app. I am a professional developer with good skills. I will make native app with all your requested fun Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.1
chonhyon1024

Dear, sir. Nice to meet you. I am a mobile developer by profession and expert. I have developed many apps for 7+ years and uploaded it on app store and play store and so have the rich experience in this area. I hav Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.8
jinzhenzhu8691

Dear, sir. Nice to meet you. I am a mobile developer by profession and expert. I have developed many apps for 7+ years and uploaded it on app store and play store and so have the rich experience in this area. I hav Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.4
vranjan

Hi, We are excited to see you on our profile. 3iLogics is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D) and Responsive Websites (Open Source, PHP, ASP ) for all popular Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.9
liangjongai

Hi, sir I have a great skill in iphone development. I'm sure I can complete your project. My price and period is negotiable. We can discuss the details via chat. Thanks. Relevant Skills and Experience I have been deve Περισσότερα

$222 USD σε 7 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.8
vinodkangaroo

Hello, Having read your job description, I'll be a good fit for this job as I have hands on experience working with mobile apps in different domains, I have worked on several ios apps Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dunitech

Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ersahil1987

I carry 7-year experience in Mobile Development. Relevant Skills and Experience Push notifications, Payment gateways, Social media integration, In App purchase, Google Maps, GPS, Fragments, Camera functionalities, SQl Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0