Κλειστό

Develop an apple iOS Application

25 freelancers are bidding on average $303 for this job

softwareweaver

Hi, We have gone through your project details & we are confident our team has the right credentials to develop your app. Kindly do share further requirements, any screen mock-ups and/or screen flow diagram so that we Περισσότερα

$250 USD σε 30 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
8.0
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
7.8
$200 USD σε 3 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
7.8
idragon712

Dear sir, I've read your post and I'd like to participate in developing your project. I'm a senior iOS expert. While I am certain there will be others who underbid me on this project, I can assure you several thing Περισσότερα

$1052 USD σε 3 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
7.6
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Please check below points : 1. develop an ios app for my website where i can sell all my products which i am selling on my website ==> We got the idea about your APP conc Περισσότερα

$250 USD σε 15 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
7.9
murtaza1122

Hey Lets discuss your app in detail. [ My Detailed Mobile Apps Portfolio ] [login to view URL]

$250 USD σε 20 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
7.2
xiaomingming

How are you? I am a Mobile App developer and have 5 years experience of program develop. also I have rich develop experience with XCode, Android studio, Eclipse, Xamarin,PHP Storm and have developed many apps . Περισσότερα

$244 USD σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.5
xinmobile

Dear Customer, After reading over your application this looks like a perfect fit for my skill sets. My name is Xin Xiaopei and I am a mobile developer and design expert. I love mobile app programming and I have a l Περισσότερα

$500 USD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
7.0
Smart1902

Hi, I have just read the details regarding the similar online store project and interested in working for your project. I have confident to complete this within specified time. Please feel free to contact wit Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.5
monitrix

Hi, I am having vast experience in IOS and Android APP . Check my work . [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$500 USD σε 20 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.5
jkphugat

Hello, Please share link to existing ecommerce website so we can review and assist you with detailed approach to turn this into Android app. Thank you, Vancha

$155 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
6.1
bhaveshkhatarani

Hi, Lets Discuss in detail. We have great skills in Android, iPhone, PhoneGap,Cordova, ionic, php, Angular JS,Node JS, Laravel Coddeigniter, Wordpress, Magento , HTML/CSS, Database query, AJAX, Jquery. We are Περισσότερα

$250 USD σε 8 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.4
iphonelancer

Hi, Thanks for providing opportunity to bid on this project. I am interested to work with you on this project. Please let me know your convenient time for discussing cost & time estimates and discussion to take it Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.4
hoppham2332

Hi, my name is Kevin and I’m a IOS-OSX developer. I have years experienced in mobile app and desktop app developing I'll give you the expected quality services and products along with your satisfaction. So why should Περισσότερα

$190 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.7
mitulgolakiya

Hi, We are 7+ years experienced developers and created various web apps and mobile apps. You can just check our portfolio for the products/apps that we built.
 We have worked with various startups and growing com Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.9
$333 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.4
hemantrathore236

HI, I am 6 years experience in this field with more than 100+ apps on play & apple store & I can help you witH Android & IOS both application if required. For my worksample please visit my portfolio/profile and eve Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.2
dharmaniz

Dear Hiring Manager I have read job details of "Develop an apple iOS Application".I can develop your app for your website to sell products.I am an expert iOS app developer.I will provid you quality work. I have Περισσότερα

$226 USD σε 6 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.6
MuzammilVersian

A proposal has not yet been provided

$388 USD σε 18 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.5
mobileappsites

Dear Client, Greetings !! Thanks for providing us a chance to discuss this project. We have gone through your initial requirements. We have good expertise in this field and confident to provide you best quality Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.0