Ακυρώθηκε

Add Google Analytics to my iOS App -- 2

I need google analytics added to my iOS app. I need this done in 1 day.

Ικανότητες: Google Analytics, iPhone, Objective C

Περισσότερα: ios add app, add app ios update, google analytics single page app, offline google maps app, simple add app iphone, google navigation app, poi google maps app, add app info section, google maps app facebook, django google maps app, google maps app, add app website poker multiplayer, google gps app, google analytics webservice add count

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 191 αξιολογήσεις ) Portville, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12011587