Κλειστό

Write an iPad application: EMR

26 freelancers are bidding on average $1577 for this job

ifriends710

Hi My name is XinZhe, a senior iOS app developer with 6+ years experiences. I've read your description and get to know that you need to make medical iPad apps based on your template. I felt a strong interest in your Περισσότερα

$1200 CAD σε 20 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
7.4
vasundhara19

HI, We secure in top 10 Position for mobile development in freelancer. We have worked with various startups and growing companies to make some really great products. We understand business requirements very well Περισσότερα

$1263 CAD σε 20 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
7.0
sphinxsolution

Hi, I hope you are doing well, This is Kunal, we are running small setup of 110+ in-house developers and designers,who have developed more than 300 applications so far for our clients all around the world. We Περισσότερα

$1500 CAD σε 20 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.9
XcodePro492

Hi, I am experienced developer with 5 years of experience in Mobile Technologies, Especially iOS & Android. I work on iOS Myself & my team work for iOS & Android. I manage small team of local developers. We have compl Περισσότερα

$1500 CAD σε 20 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.8
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

$1500 CAD σε 15 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.5
mitss

hello we are more than 6 + year experienced programmer team & we provide you our best Quality App, beyond your desires with Long terms tech support & [url removed, login to view] provide me your IOS app requirement document & che Περισσότερα

$1666 CAD σε 30 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.2
clevery

Hello, I am so glad to bid your project. As you can see my profile , I have full experiences of developing mobile apps. [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

$1444 CAD σε 15 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.5
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

$1250 CAD σε 20 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.6
kptech

Hi , I am having 11 years of experience in Android , iPhone, Objective-C, Swift, Cocoa, iOS. I had been working for 4 years with Apple in Cupertino as contractor. I will develop world class native mobile app. R Περισσότερα

$1000 CAD σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.3
phanthan

Thank you for looking at my bid. I'm really interested in the idea of your app, we can have voice talking for our perfect interview. Enough communication and making reliable app for client is my developing style. Wh Περισσότερα

$1250 CAD σε 20 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.5
VersatileTehcno

Hello Sir, You want to build an Electronic Medical Record System app for Medical students. In which they can put vital records, lab results, different diseases and their history. I understood your all requirement Περισσότερα

$1500 CAD σε 45 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.2
nazimacnsoft

Hello Sir. How are you? I have just checked your description carefully. There is very interesting for your project. I am Mobile expert and have top ability. Please check my profile, then you will be able to know ab Περισσότερα

$1368 CAD σε 20 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.4
esolzsales

Can we discuss in details before we start? We have built similar platforms in past Agile model of dev to have the best deliverables for your [url removed, login to view] bid is a placeholder bid. Our Website [url removed, login to view] http://pi Περισσότερα

$5555 CAD σε 70 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.8
BubbleJet23

Hi, I would like to work on your EMR iPad app. In order to better estimate the develop cost and timeline, I will need to know more details for your app. You have mentioned you have a template, can you please send Περισσότερα

$750 CAD σε 28 μέρες
(1 Κριτική)
4.7
mitulgolakiya

Hi, We are 7+ years experienced developers and created various web apps and mobile apps. You can just check our portfolio for the products/apps that we built. We have worked with various startups and growing comp Περισσότερα

$750 CAD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
4.6
amymalik91

Dear client, We welcome the opportunity to build a cutting-edge mobile application and deploy to market a mobile app, designed to drive customer retention and increase customer satisfaction and experience when visiting Περισσότερα

$800 CAD σε 12 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.4
$1500 CAD σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6
Newforce

Hello there, we can work on this project at most reasonable price with no compromise on quality and customer service. We have successfully completed similar projects in the past and having gone through your requirement Περισσότερα

$833 CAD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. However, I would like to ask you a few questions. I do work in a smart way and do not rest until I get the job done. Please feel free to contact me anytime so we can have a deta Περισσότερα

$1250 CAD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
srkpathan92

hi I am interested in your project I will complete it for $600..it's fixed no extra charges.. I'm an individual iOS developer not an agency or company so it'll be good for us to understand and work together.. I'll comp Περισσότερα

$750 CAD σε 12 μέρες
(1 Κριτική)
0.1