Ακυρώθηκε

Create a swift app example for Bluetooth reader

Hi,

I want to have a working example in Swift 3.0 for the following NFC reader;

[url removed, login to view]®-nfc-reader/

The example needs to do the following;

- See a list of the readers available

- Select a device

- When device is selected it needs to be in reading mode

- When you present a card to the reader it must reads the data from the card and present it (print data in console or something)

Ικανότητες: iPad

Περισσότερα: create social reader facebook app, best pdf reader iphone app, forum reader iphone app, bluetooth phone hacking app, python bluetooth proximity example, magellan reader example gps, best rss reader iphone app, create list number separated comma excel, example tier code create datalist mysql database using, bluetooth phone dialer app, create list numbers, create list dmoz, upc reader iphone app, create list, swipetek bluetooth reader, iphone sdk rss reader example, bluetooth proximity push app, javascript example click random pick list, j2me bluetooth obex example, sharepoint 2007 create list caml, rss reader iphone app

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) Halfweg, Netherlands

Ταυτότητα Εργασίας: #11787027

1 freelancer is bidding on average $246 for this job

$246 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0