Ολοκληρωμένο

Write some Software

I have html forms and javascript files that submit these forms to an API of an Application. I managed to simulate OAuth2 process by step by step submitting html forms and succesfully send my first request for an auhorized user.

Tasks to do:

1- Automize the OAuth process with only click of a button that only requires inputs (clientID and redirectURL)(currently you need to click on a button for each step of Aouth2)

2- Number of post and get requests to be increased (now only one request has been implemented for example purpose, required 6-7 more)

3- The output of requests shall be demonstrated in a user friendly way (no need for advance design, only some trick with css html is sufficient)

Challenge:

You might need to deal with CORS issue. i am open to any kind of workaround as long as i got the desired output.

I will provide you with my work that will give you basic understanding what i am trying to achieve.

Please bid only if you are familiar with OAuth2 process

Ικανότητες: CSS, HTML, Javascript, OAuth

Περισσότερα: design a product that you think is marketable during the forthcoming festive season, write functional system design document software project, software write mq4, software write chip epson, useful software write book, software write web specs, free software write user guide, software write edid, free software write company profile, software write websites idea, software write book images, software write books, software write protection, free software write book, software write book, write article interior design, css layout design photoshop, software custom online shirt design, write css joomla, css scroll design

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 18 αξιολογήσεις ) London, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #12048198

Ανατέθηκε στον:

smartCodeBreaker

More than 5 years of experience in design and developing software and web [login to view URL] are few of my experiences : 1. Well versed with latest UI technologies likes ReactJs,Redux,Angular,KnockoutJs,HTML5 and CSS3. Περισσότερα

$55 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.5
SPARKtechBD

VB5, VB6, VB, VB.NET 2015, ASP.NET, MVC, WPF, XML, MSSQL 2014, HTML & CSS3 programmer. I have experience about 20 years (32,000+ hours) in programming complex database application as well as Windows Desktop and Server/ Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
2.4

5 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $108 για αυτή τη δουλειά

$100 USD σε 1 μέρα
(168 Αξιολογήσεις)
6.4
$155 USD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
6.0
$76 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.3