Ακυρώθηκε

I would like to hire a Web Developer

25 freelancers are bidding on average ¥3486 for this job

tretanz

Hi, We have a team of designer and developer who will work as per your requirement and finish in your deadline. We are an expert in the web designing and development. We will provide the clean and modern design wit Περισσότερα

¥2400 JPY σε 10 μέρες
(329 Αξιολογήσεις)
8.0
narmadatech

HI there, I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on for a discussion. Once I inferred each little eleme Περισσότερα

¥22222 JPY σε 3 μέρες
(188 Αξιολογήσεις)
8.0
maamekal

Dear Hiring Manager, I am a Full time PHP Developer with Native English Skills. I have 5+ years of experience in web applications and can do all-round Details About Me: - Strong PHP/Mysql background with s Περισσότερα

¥1500 JPY σε 3 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.6
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [login to view URL] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

¥2500 JPY σε 1 μέρα
(169 Αξιολογήσεις)
6.7
Shivamf

Hello there, I have reviewed your job description as well and very confident to handle this project perfectly. I am expert in Web designing/developing.I believe that I can be the best productive candidate for this re Περισσότερα

¥1400 JPY σε 1 μέρα
(145 Αξιολογήσεις)
6.4
senthilwd

Hi, I have gone through your task I am ready to build your website, I got a good experience in Graphic and Web Development. I can complete this ASAP once its awarded. Please have a look into these websites I have creat Περισσότερα

¥1000 JPY σε 1 μέρα
(84 Αξιολογήσεις)
6.2
itservicezone

Hi there, Thanks you are watching my offer and welcome to IT Service Zone. I have read your requirements and please discuss with us in freelancer chat to start immediately! Why We Are? Because we know how to Περισσότερα

¥3000 JPY σε 5 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.8
¥2500 JPY σε 1 μέρα
(85 Αξιολογήσεις)
6.0
pratikshapkl

Hi I am Pratiksha and I am blessed with the opportunity to create a multitude of projects, in a variety of styles for a range of clients across the world. With all this diversity, I remain committed to providing award Περισσότερα

¥12222 JPY σε 2 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
5.8
pixelwebmakers

Hi, You are looking for a expert web developer. I have strong knowledge and 10+ years experience in developing any type of website in all platforms. so i can develop your site based on your requirements with top qua Περισσότερα

¥2000 JPY σε 5 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.1
rainstreamweb

Hello, This is not copy/paste message. I read your requirements. I am interested for this job. I have expertise in Wordpress, Laravel, Magento, AngularJS, Ruby on Rails, Core PHP etc. technologies and can work on Περισσότερα

¥2500 JPY σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
5.2
jituchoudhary

i would like to work with you. I have 3 year experience of website design with creative banner design, Also we are providing website responsive and latest cross browsing compatibility. Please check our website desi Περισσότερα

¥2500 JPY σε 2 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.2
programmernabeel

Dear Sir, Hope you are doing well today, I have read your project description, i am willing to do this task for you. i have done similar work before and got a good review. - I ll complete all of your require Περισσότερα

¥2500 JPY σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
imonk

Hello, I like to discuss your requirements in brief and present you my queries on your requirements About me: I have 5+years of experience in php WEB APPLICATION and WEBSITE designing and development Technical Ski Περισσότερα

¥2500 JPY σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
3.5
rwebexe

Hello, I CAN DEVELOP YOUR WEBSITE ON A SHORT PERIOD. I am new on Freelancer and i have 5 years of Experienced to worked in this field . I have a brief knowledge about various tools such as PHP , HTML, CSS 3, CM Περισσότερα

¥2500 JPY σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.6
bosebann7685

Dear Sir/Mam, We went through your project and We are pretty sure that we can do this . Come into chat. We need detail information. Looking forward to work with you.. Thanks for giving u Περισσότερα

¥3000 JPY σε 5 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
icswebro

Hello, I'm interested in your project and i'm qulified to make this project for you very professional and without errors. If you have any questions please contact me. Thanks, Best Regards, John

¥2500 JPY σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
¥2500 JPY σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Brindaallamsetty

• Having 2.5 Years of experience in Software development and Testing. • A Home Maker / on a Break. • Hands on experience in Web Application technologies like JSP, JDBC, Servlets, Struts. • Used eclipse along with To Περισσότερα

¥1500 JPY σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
CenturySolutions

We are a team of professional designers & developers with an experience of more than 10 years. We design and develop websites using technologies such as Photoshop, Corel Draw, PHP, MySQL, Wordpress, Joomla, Magento, Co Περισσότερα

¥2500 JPY σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0