Ακυρώθηκε

I would like to hire a Web Developer

rjgook

Δεξιότητες: HTML

Δείτε περισσότερα: free web developer hire, curated web developer hire, australian web developer hire, web developer hire, web developer hire price, freelance web developer hire

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

ID Εργασίας: #12175642

27 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο ¥3413 γι' αυτή τη δουλειά

tretanz

Hi, We have a team of designer and developer who will work as per your requirement and finish in your deadline. We are an expert in the web designing and development. We will provide the clean and modern design wit Περισσότερα

¥2400 JPY σε 10 μέρες
(244 Αξιολογήσεις)
7.5
narmadatech

HI there, I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on for a discussion. Once I inferred each little eleme Περισσότερα

¥22222 JPY σε 3 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
7.6
senthilwd

Hi, I have gone through your task I am ready to build your website, I got a good experience in Graphic and Web Development. I can complete this ASAP once its awarded. Please have a look into these websites I have creat Περισσότερα

¥1000 JPY σε 1 μέρα
(60 Αξιολογήσεις)
5.6
¥2500 JPY σε 1 μέρα
(74 Αξιολογήσεις)
5.7
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [url removed, login to view] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

¥2500 JPY σε 1 μέρα
(92 Αξιολογήσεις)
5.8
itservicezone

Hi there, Thanks you are watching my offer and welcome to IT Service Zone. I have read your requirements and please discuss with us in freelancer chat to start immediately! Why We Are? Because we know how to Περισσότερα

¥3000 JPY σε 5 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.6
jituchoudhary

i would like to work with you. I have 3 year experience of website design with creative banner design, Also we are providing website responsive and latest cross browsing compatibility. Please check our website desi Περισσότερα

¥2500 JPY σε 2 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.4
Shivamf

Hello there, I have reviewed your job description as well and very confident to handle this project perfectly. I am expert in Web designing/developing.I believe that I can be the best productive candidate for this re Περισσότερα

¥1400 JPY σε 1 μέρα
(60 Αξιολογήσεις)
5.3
rainstreamweb

Hello, This is not copy/paste message. I read your requirements. I am interested for this job. I have expertise in Wordpress, Laravel, Magento, AngularJS, Ruby on Rails, Core PHP etc. technologies and can work on Περισσότερα

¥2500 JPY σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
4.6
maamekal

Dear Hiring Manager, I am a Full time PHP Developer with Native English Skills. I have 5+ years of experience in web applications and can do all-round Details About Me: - Strong PHP/Mysql background with s Περισσότερα

¥1500 JPY σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.6
programmernabeel

Dear Sir, Hope you are doing well today, I have read your project description, i am willing to do this task for you. i have done similar work before and got a good review. - I ll complete all of your require Περισσότερα

¥2500 JPY σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.8
pixelwebmakers

Hi, You are looking for a expert web developer. I have strong knowledge and 10+ years experience in developing any type of website in all platforms. so i can develop your site based on your requirements with top qua Περισσότερα

¥2000 JPY σε 5 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.5
pratikshapkl

Hi I am Pratiksha and I am blessed with the opportunity to create a multitude of projects, in a variety of styles for a range of clients across the world. With all this diversity, I remain committed to providing award Περισσότερα

¥12222 JPY σε 2 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.1
rwebexe

Hello, I CAN DEVELOP YOUR WEBSITE ON A SHORT PERIOD. I am new on Freelancer and i have 5 years of Experienced to worked in this field . I have a brief knowledge about various tools such as PHP , HTML, CSS 3, CM Περισσότερα

¥2500 JPY σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
ermanjitk

Hi, I'm a Web Developer, and I'm very interested in your job post as i am having related work experience in fulfilling the need for the job posted and also i am having expertise in web based languages from static to Περισσότερα

¥2300 JPY σε 6 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
imonk

Hello, I like to discuss your requirements in brief and present you my queries on your requirements About me: I have 5+years of experience in php WEB APPLICATION and WEBSITE designing and development Technical Ski Περισσότερα

¥2500 JPY σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
mikcs

hello dear i have a great skills in php framewroks and wp cms and its customization and wp plugin customization followings are few urls which i hade made and run successfully [url removed, login to view] webgenius Περισσότερα

¥2500 JPY σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.5
SuganyaS12

I have 4+ years of experience in Mobile application development. I have worked on various mobile and mobile web technologies like Android, IOS, HTML, CSS, and JavaScript, PHP, Phonegap, Sencha Touch, Backbone, Titanium Περισσότερα

¥2500 JPY σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
¥2500 JPY σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Brindaallamsetty

• Having 2.5 Years of experience in Software development and Testing. • A Home Maker / on a Break. • Hands on experience in Web Application technologies like JSP, JDBC, Servlets, Struts. • Used eclipse along with To Περισσότερα

¥1500 JPY σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0