Ακυρώθηκε

I would like to hire a Web Developer

45 freelancers are bidding on average £207 for this job

w4web

Hello I have read your project description. I am a senior web developer with 10+ years of experience in doing website projects. Check my profile to see more about my success. Lets do this project. I assure you that I Περισσότερα

£277 GBP σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.7
A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [The administrator removed this message for encouraging communication outside Fr Περισσότερα

£305 GBP σε 3 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
8.0
akash9958

Hello, "I read through the project description carefully and I am sure that I can do this project very well. I would like to discuss this project with you." I am a Developer with 6+ years of experience in Dynamic Περισσότερα

£1000 GBP σε 15 μέρες
(186 Αξιολογήσεις)
8.0
aistechnolabs

Greetings!! Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Website Developers) is a dedicated team with over 5 years' experience and a strong workforce of 226+ Professionals.  Understanding: I have gone t Περισσότερα

£1546 GBP σε 30 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
7.6
yogeshsharma89

Yes I can design and build a nice website for you. Here is my work portfolio - [url removed, login to view] Some of the recent websites I have developed are [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

£120 GBP σε 3 μέρες
(155 Αξιολογήσεις)
7.4
fennel

Hi Happy Greetings, Please share the scope of work. I am ready to work with you. Total Exp. 8 years and completed more than 500 projects, 100+ Reviews, 96% Completed Projects, 96% On time on Freelancer. ------ Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(190 Αξιολογήσεις)
7.4
digiwebcreators

Respected Employer, I want to discuss the job with you. Let’s have a quick discussion over the chat and get started. I have 10 years of experience in website designing/development. Looking forward to work with you Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(290 Αξιολογήσεις)
7.2
biznsoft

WEB DEVELOPMENT EXPERT HERE Hi went through your description,My team is interested in your project and wish to apply for it. WHAT WE CAN DO: WE CAN CREATE A SEPARATE BRANDING FOR YOUR WEBSITE , WHICH Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(182 Αξιολογήσεις)
7.0
sandyagg

I checked your requirement. We are very much comfortable in building your mobile friendly, fast and SEO ready website. I have excellent portfolio in creating websites especially in HTML5/PHP/Wordpress. - http: Περισσότερα

£200 GBP σε 15 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
7.0
kulization

Hello Sir, I am one of the top web developers at freelancer, I have completed over 180+ projects successfully with around 92% completion rate. Based on my expertise and long term experience, I can guarantee an ext Περισσότερα

£100 GBP σε 14 μέρες
(149 Αξιολογήσεις)
6.9
webistick

Hello, Thanks for sharing your requirement over freelance!! Kindly share detailed requirement and I would like to request you for chat to present our understanding which will help us to solve your technical d Περισσότερα

£88 GBP σε 3 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
6.5
kanika6665

Hey There! I have read your job description in detail and would like to apply for it. I find myself eligible for this job since I am having 7 years of extensive experience in Website Development and Designing. I Περισσότερα

£250 GBP σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.2
bearsthemes

Hi ! I can do this job for you, I've had experience more than 6 years with: + wordpress, php, mysql, css, css3, html, html5. + PSD to HTML, bootstrap to responsive website in all device. + Optimize , speed up site. Περισσότερα

£166 GBP σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.3
TechTimes

Hello mentalworkz, Yes we can help you on this project. We have very good experience in website designing and development using WordPress, PHP, CodeIgniter, cakePHP, MySQL, Ajax, HTML5,CSS3,bootstrap, jQuery, Java Περισσότερα

£222 GBP σε 18 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.4
JUSTDIGITALPVT

Hi, I just had the opportunity to go through the details but have some questions related to your project before i get started. Is it possible to provide more details? Looking forward to clarify few points. Περισσότερα

£250 GBP σε 5 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.3
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

£97 GBP σε 6 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.0
retheeshwork

Hi, Completed projects: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Please get in touch with Περισσότερα

£250 GBP σε 7 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.3
AdminKC

Hi, Many thanks for spending your valuable time to review my bid. I have gone through your project description. I am very much comfortable to do your project. I assure you with great designs and fast turnaround. Mult Περισσότερα

£133 GBP σε 4 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
6.3
Rehmantech

Hi, I am expert in creating responsive html by using bootstrap3, html5, css3 and latest jquery you can see html work by taking a look at few work at link below: [url removed, login to view] http://rehmant Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.7
waqar096

Hello sir I can do this job very well for you. I have 2+ year experience in html, css, php, jquery and can develop any type of website. You will get 1. Professional GUI 2. Pixel fit website 3. SE friendly Urls. Περισσότερα

£111 GBP σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.7