Ολοκληρωμένο

Parse data and send SMS

Ανατέθηκε στον:

Eleirin

Greetings, I have read your project carefully and I think my skills are match for this task. I would use Python along with Twilio, as your project does not need frontend interfaces. My program would parse the sql dat Περισσότερα

$222 USD σε 4 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.9

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $201 για αυτή τη δουλειά

logicpowered

We are very interested in this Data parsing and SMS project. We have read your project details and are very much confident in completing all these requirements.

$155 USD σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
7.8
brianconey

Hello How are you My name is Xu I am good sms and I am sure I can send it sms code Please contact me and do let us discuss about your project Thanks for your posting

$155 USD σε 1 μέρα
(147 Αξιολογήσεις)
6.8
junkyfunky

Hello, I've read your project description and I want to tell you that I can design and build a Professional and High Quality Application that parse data from parsed site - [login to view URL] and Send Sms for newly added car as Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
7.0
grigorywazin

Dear sir. I am glad to bid you. I have been developing website for 6 years. My main skills are vue.js, react.js, Codeigniter, laravel and wordpress. And have experience working with APIs - FaceBook, Twitter, YouT Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.2
abugosia

Hello, I'm Abu Gosia. I'm interesting your project very well. I'm good in Website Design, Yii2, PHP, Laravel, Codeigneter, Wordpress, Open Cart, C#, .Net, MVC, Angular.js, ASP.NET. I m quite well experienced in thes Περισσότερα

$233 USD σε 8 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
6.3
idragon712

Hi Sir I am an expert of web development. I have rich experiences with parsing data such as excel and csv file. I hope we can discuss about the project in details via chat. Regards YanYing.D

$200 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.3
bestit4u

Hi. I am very interested in your project, because I have much experience in such projects. I have good skills with the program language including C/C++, C#, java, php, asp.net, python, VB.NET. So I have expert and s Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.1
amitpandeyposin

Hello sir I have 7 years experience in php and related technologies I have also integrate many websites in this type I can do this please send me message for details

$244 USD σε 5 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
6.4
kanyan

Hi I can do it as you [login to view URL] come in chat room for more [login to view URL] for your response. Thanks & Regards Kanyan

$250 USD σε 3 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
5.7
wsafreelancer

Hi i am interested to Parse data from [login to view URL] and send to your 3 numbers, I am expert in Parse data from website, Yes i understood your project, But do you have SMS API?, Thanks..

$250 USD σε 3 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
5.7
zhaohm7

Hi Thanks for your posting. I'm interesting your job and I've checked your doc file. I have 6+ years of experience in developing the website. [login to view URL] [login to view URL] https://smart.i Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.4
$166 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.1
yujun21

Hello! I've clearly read your requirements and it's very interesting. I'm expert in php and web scrapping. I can complete your job. I have some question. 1. Are you owner of [login to view URL] 2. Could you provide me som Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.6
sku5551ed6fd9643

Hello Client, i would be very interested in your project for developing the website for your business. I am expert in Web designing/developing. I believe that I can be the best productive candidate for this require Περισσότερα

$277 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.3
codeguruz1986

Okay sir , done. I will provide the dashboard to edit delete and parsing the contact number as per your requirement and recording sent receive sms to database with option to send to selected numbers. Relevant Skills Περισσότερα

$183 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.8