Κλειστό

need someone to make this website responsive and fix the card layout. Must be expereinced in react.js

23 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $224 για αυτή τη δουλειά

omsoftware

Hello, Greetings from OMSOFTWARE PVT LTD!!! Yes, we I can easily make your website [login to view URL] responsive and I ensure you that it will be a compatible in all devices Relevant Skills and Exper Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
8.8
monitrix

Hi, I checked your website its having lot of css issues in desktop only, So you have consider it to make completely fixed, not just responsive Relevant Skills and Experience We are team of developers and can manage re Περισσότερα

$333 USD σε 8 μέρες
(411 Αξιολογήσεις)
8.6
WebXcellance

Hello there, As per my understanding, you have a website and you need an existing site responsive. we have 6+year experience in website design and developments in HTML, CSS. Bootstrap. Relevant Skills and Experience 1 Περισσότερα

$94 USD σε 3 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.7
identityself

WE can make the site responsive one and can start the project right now. Relevant Skills and Experience We have experience in developing websites using MVC Framework[Codeigniter, Laravel,YII], Wordpress, android app Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.8
$200 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.1
Gaosong2017

Hello, dear How are you? I have experiences in React.js enough. Relevant Skills and Experience Laravel, WordPress, Codeigniter, Django. - .NET, JavaScript, PHP, Node JS, Angular.js, React.js. - C++, Java, C#, Python, Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.5
michealperfect

Hello! friend. I read your requirement about project.I'm expert in this fields css html,html 5,java script,jquery/ prototype Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$150 USD σε 3 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.1
divumanocha

Hi, I have read your job description and I can surely assist you to make your website fully responsive and also fix the card layout issue and I have great experience with react.js. Relevant Skills and Experience I ha Περισσότερα

$255 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.4
gooddeveloper923

I have rich experience in designing react.js website as mobile friendly and responsive.+ Relevant Skills and Experience html5, css3,media query, bootstrap4. Proposed Milestones $155 USD - responsive web page.

$155 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.4
$155 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.4
$250 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.0
lovethomas1026

I read your requirement carefully. Relevant Skills and Experience I have rich experienced in web Proposed Milestones $150 USD - complete Please check my profile.

$150 USD σε 5 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.8
softcoats

Hi there, I am working in industry since 2012. I will do this website fully responsive in react.js as per your requirement. Relevant Skills and Experience I have experience in Html5, Css3, Bootstrap, Javascript, jQuer Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.9
iitsolutions

Hello Recruiter, I read out all the descriptions and i am willing to work with you, I got a very good Experiences and Skills of website designing and development, I am WordPress developer. Relevant Skills and Experien Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.0
itcorporates

Hi, I am having a rich experience in react.js and Surely I will make your website responsive and fix the card layout as per your requirement. Thanks Relevant Skills and Experience [login to view URL] http://aru Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.2
Vedtechnology

I have great team for website design and development, I am very excited for the opportunity to work with you in accomplishing your goals. We have developed thousands of websites in many programming languages for client Περισσότερα

$205 USD σε 5 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
4.1
shrinkyadav

I'm interested in the project.. because i have knowledge in this field..so you can trust me in this.

$111 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.1
sonaphp247

Hi, I have been through the project and I am fit for this project, Can you come over to chat to discuss further in this regards as I would love to hear more about the idea/concept ? Relevant Skills and Experience htt Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.6
alexdanilovua

Hello, As you can see in my portfolio, I am very similiar with developing responsive UI. And also I mastered js library like jquery, react.js and bootstrap etc. Relevant Skills and Experience Css3, html5, javascript Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.3