Κλειστό

Need some help remotely on MVC ASP website

37 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $31 για αυτή τη δουλειά

Yknox

Dear employer. I am Gang Lee, web developer . I've just read your job posting and I'm very interested. I'm a certificated freelancer with almost 900 good reviews from clients. I'm a Good ASP.NET , MS SQL , Mean st Περισσότερα

$103 USD σε 1 μέρα
(262 Αξιολογήσεις)
8.1
contact2phpsl

Hello there- Can I have a look at your website that is giving issues now? Rest I'm proficient in C#, ASP.NET, ASP.NET MVC 3-5, HTML/CSS, SQL and have extensive experience with JavaScript, Oracle 12c and AJAX. Plea Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(332 Αξιολογήσεις)
7.6
$25 USD σε 1 μέρα
(124 Αξιολογήσεις)
6.5
sflogics

Hi there We are .Net expert and fix your problem very quickly. We can start working immediately and can work according to your time zone.

$25 USD σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
6.0
SiarheiTk

Hello. I've a lot of experience in asp.net technology. Could you please describe your issues and I'll solve it.

$25 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.7
karlmc15

Hi, I read your project descriptions. What the matter with your website? please , what is your website? I'm an experienced Web& Wordpress, Woocmmerce developer from Hanoi, Vietnam. Also i want to know the full scop Περισσότερα

$35 USD σε 2 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.4
Agiletechstudio

Sir i read your initial requirements and i have some question regarding to your mvc project. Can we discuss it on chat ?

$25 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.2
pramodv

I am proficient in web development using HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, jQuery UI, Ajax, AngularJS, Bootstap, Foundation, Php, Asp.Net MVC etc. I have also have strong experience of software development using Foxpro Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.3
csezakir

Hi, Please can you give me web link and share all issues with me. //////////////////////// Thanks zakir

$30 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.3
ketangodhani10

I am a full stack .Net Developer and having 4 years experience in same, and a strong educational background featuring a master degree in Computer Science. -Strong database knowledge: MS-SQL Server, MySQL, Access Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.6
sahumk2000

Hi Greetings of the Day, I understood requirement, I am interested in this task, I am full time freelancer carrying 13 yrs of experience in Mobile development, Web and Windows development using ASP.Net, MVC, C#, WP Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
$20 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.8
$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.9
zrosebeb

Hi There, I have more than seven years of working experience in IT industry as a Windows and web developer in ASP.NET, C#, MVC, angularjs, JQuery, HTML and CSS in front end and SQL SERVER in back end. I have develope Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.1
mho94

Hey I am experienced .NET developer and I can fix any issue in .Net application. I can work on both desktop and web applications.

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.5
CoherentIndia

Hello Dear client, I'm a hard core .net developer who knows the value of time, cost and most importantly delivery date which client looking forward. I was working as a Technical head with an IT company and take carin Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sutanwighosh11

I am ready to help you If you trust on [login to view URL] only after completion of the project and if you will be satisfy.

$16 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mairajminhas

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0