Κλειστό

I need a responsive website.

58 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $151 γι' αυτή τη δουλειά

monitrix

Hi, I am expert you can check my profile ratings and reviews having 5 star and on time . I also provide you 4 months free bugs support after completion the project . Lets discuss more over chat . waiting for y Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(260 Αξιολογήσεις)
8.3
conceptsview

HI, Please check some completed projects, then you can easily understand my work ability & quality. https://www.board-game.co.uk http://mycellsius.com/ http://infiniteconsulting.solutions/ http://www.royalaroma. Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(158 Αξιολογήσεις)
7.5
itsritu

Hello, Hope you are doing well. I am in to the field of Website Designing + Developing for the past 5 years. I am proficient in WordPress development and have excellent working experience with WordPress CMS.I can Περισσότερα

$225 USD σε 3 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
6.9
sismaster

Greetings !! I was working as a individual freelancer bu now i do have a team of 8 full time, dedicated developers having expertise in iPhone, Android, Joomla, Magento, Wordpress , Core PHP & Designing. We are wi Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(297 Αξιολογήσεις)
7.1
usatechsoft

Hi, My Notion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work.: Lets discuss in detail and start now? i Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.8
Smart1902

Hi, I have just read the details regarding the responsive website and interested in working for your project. I have confident to complete this within specified time. Please feel free to contact with me at an Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.4
saagark22

Hi, I can build responsive website for you. Please message me to further discuss any details. Thank you

$250 USD σε 3 μέρες
(241 Αξιολογήσεις)
6.4
csatya

Hi, it's satyajit, offering the best services according to your budget. I have more than 4 years of experience in wide range brochure design, business card,logo design, graphics design, web designing and development s Περισσότερα

$100 USD σε 6 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.3
mninfotech2

Hi there , you want a responsive website so i will make the sama as you want and i will make the same as you need and mention that with 100% responsive and all device compatible also provide you the Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
6.0
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your brief.My team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
6.4
techlo9

PAY ME AFTER COMPLETE THE JOB Hey i want to discuss about job please hit me up in the chat, before you are awarded. I'm ready to start immediately, Please contact me and let's get this done! i am assure you about qua Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.1
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
5.9
nddungha

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 10 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.9
bumeengroup

Hi. I can develop markup for you. I have all needed skill, you can check my exams to be sure that i say truth. Please write me to discuss this project

$160 USD σε 4 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.0
WebCane

0% down payment and No payment in middle, Just pay when work is Done. :) Hello, me not going to write long description about my self. Thanks For visiting my proposal. i will provide exactly that you require... have Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.8
$100 USD σε 3 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
5.6
ecommercejui

Hi, Let’s start. Visit my profile and see the reviews. I am highly interested to work on this project. I understand your requirements. I am 100% sure I can complete within timeline with quality Regards Jui

$30 USD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.6
suman121069

Hey there, I am working on web development from 6 years and have very good expertise to build and fix website. Let's discuss it. Thanks

$155 USD σε 3 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
5.5
shubhi8982

Hi I Read Your Description Fully and carefully. I am a Freelancer working from almost 5 years in this domain and recently completed few projects which are almost same as yours,I have worked for many International clie Περισσότερα

$90 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.4
codecrunchinfo

hello sir May i see your design you have ? Can i use bootsrap ? Please reply me . I can do it very well. Thank you CodeCrunch infotech

$147 USD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.6