Σε Εξέλιξη

Jquery, Javascript, HTML, Konva tasks and fixes

Hi,

I need to add and fix a few things on my site:

1. I've 3 buttons that open a pop up and get audio, NOW I need a 3rd button to pass text (text area) to a parameter and getaudio from a url (I'll give you teh urls and samples), preview it (preview button) and add button.

2. I need to make my main page responsive and 2 other pages that are easier.

3. For this one you need to be good at MATH and KONVA as I've an an animation that follows a text path and I need to improve the effect to make it look more natural, like writing, right now looks a bit fake.

4. I can add text to my canvas but only as 1 line, I need the text to have limits (not going outside the canvas area) and be able to go to the next line, like on an text area form, should autoadjust - we will remove the text size option so it gets resized by the mouse pulling the dotted line.

5. I need to add an extra field to my login page and store that value, it will be verified with a url (json) on each login, easy! if json says ok, then it can login, if not we wont let them in ad we show some text: "Your license is not valid".

6. I need to add restriction to my site users when uploading files, limit each user to have 100mb each, show a countdown and an alert when space is full, ask him to delete some stuff. I should be able to change this value on my admin panel.

7. Right now I have 2 types of users, user and admin, I want to add a 'pro user', this user will have more access to: more images, more disk space (200mb), be able to upload own mp3 files, we just need to block some of the regular user feature to create the new regular user, so the PRO user will be the actual regular user now.

You should be able to upload all to Bitbucket. Add your code with comments.

Thanks

Ικανότητες: CSS, HTML, HTML5, Javascript, jQuery / Prototype

Περισσότερα: konva js graph, how to use konva, konva docs, konva js docs, konva js draw, download konva min js, konva js typescript, konva js license, create online admission using php javascript html, jquery mobile html javascript wcf, php html jquery javascript, html css jquery javascript, php developer html css jquery javascript mysql software engineer software developer jobs, freelancer php postgresql jquery javascript html css, php web developer mysql wordpress lamp jquery javascript html css php employment, ASP.NET, C#,SQLSERVER, HTML,CSS,Jquery,Javascript,Bootstrap, CMS, Drupal, Module, Custom module, Theme development,Javascript, jQuery, css, html,Wordpress, Plugin, Custom plugin, Laravel, Y, html, css,jquery,javascript, java,mvc,javascript,html,jquery, html css ,php,jquery,javascript,bootstrap,joomla.wordpress

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 44 αξιολογήσεις ) Lima, Peru

Ταυτότητα Εργασίας: #17771448

27 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $179 για αυτή τη δουλειά

Risalat1

Ready to work with you, could you please send me some more details about your project so we will estimate it accordingly....

$172 USD σε 3 μέρες
(353 Αξιολογήσεις)
7.9
salienttemplates

Hello I am a full service provider for corporate or individual interested in designing their design & development needs of web based projects. We are experts in HTML,CSS,Boostrap,Jquery,Javascript,core Php, Magent Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(285 Αξιολογήσεις)
7.4
KashirinA

⭐⭐⭐⭐ Hello! I can finish this project for 1day. ⭐⭐⭐⭐ I read your description carefully. I have many experiences in front-end and back-end field. * 5+ years experiences in web design, development and site build. I Περισσότερα

$172 USD σε 1 μέρα
(116 Αξιολογήσεις)
7.2
junkyfunky

Hello, I've read your project description and I want to tell you that I can fix your Website and add things exactly as per your 7 requirements which you have mentioned in your description. Lets have a quick chat to Περισσότερα

$160 USD σε 5 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
7.0
developershut

Hello, greetings from ijaz, i checked your complete requirement regarding your application fixes, ready to start, waiting for reply, thanks

$333 USD σε 7 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
6.7
hy1990com

Dear Client, How are you? I have just read your job description and I'm very interesting on your project. Your project requirement is very clear to me and correct. I'm senior developer and I have a great experience Περισσότερα

$150 USD σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.7
superman1987417

Greetings. I'm an expert web developer with 8 years of experience. I'm very interested in your project. I've checked your requirements carefully and feel confident with them. I request you to look into my work hist Περισσότερα

$111 USD σε 2 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.9
Gaosong2017

Hello dear How are you? I read your proposal carefully and i am very interested in your job I am expert in javascript, jquery, html5, css3, bootstrap I will delivery great result before your deadline Best regards

$250 USD σε 3 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.5
$94 USD σε 1 μέρα
(235 Αξιολογήσεις)
6.5
idragon712

Dear Sir. Thank for the opportunity to bid on this project. I have read your description in carefully and so I think this job is best fit to me. I am a full time web developer with 50+ good experience. My skills ar Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.5
YuKai7777

Hello I have gone your requirements. Responsive design and inserting funtionalities are as easy as making tea or coffee. I will offer you excellent available. Perhaps, you will get a great deal within short times. Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.3
naravila

Hello, I read your requirement and bid here. I am a professional developer and I can fix your issue perfectly. Please check my profile. I am a senior developer and I can finish your task perfectly. Thank you. Be Περισσότερα

$98 USD σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.0
adugar

Hi, We can help you to Jquery, Javascript, HTML, Konva tasks and fixes. Have more than 14 years experience and Australian education, so you'll be in good hands. We are a team of highly skilled developers. Our motto i Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.7
akweb2015

Hello, I am a website developer having 10 years of experience. I am an expert in jquery. Ready to start. Thank you.

$277 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.6
techplusintl

Hi there, Greetings from TechPlus! I've reviewed requirements & ready to complete tasks related to Jquery, Javascript, HTML quickly & economically as we have 5+ years experience in web development. {You'll nee Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
5.9
MikeKo815

Hello. Thanks for your job posting. I've just read your job description carefully and much interested in your project. Here is expert who you are looking now. I will perfectly finish your project in your time. My Περισσότερα

$172 USD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.3
webstar927

I am a senior web developer from Russia. I have worked for 9 years using jquery and javascript. So, your task is really simple thing for me. I can provide perfect result in 1 or 2 days. You will 100% satisfied from Περισσότερα

$200 USD σε 2 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.5
amitmishra2u

Hi, I can start now, I have gone through your project ("Jquery, Javascript, HTML, Konva tasks and fixes ") requirements and found myself as a best available freelancer for this project. I have Completed many compl Περισσότερα

$188 USD σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.3
webdevangel

Hello ! thank you for your post. I have read the your description carefully. I have already complete many project with KonvaJS and canvas. I have the sufficient experience(more 5 years) in developing of web app/hy Περισσότερα

$150 USD σε 5 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.0
mountian1997

Dear sir. I have been specializing in web design & development, including Angular, Node, MongoDB, Laravel,PHP, HTML & HTML 5, PSD to HTML, Ajax, JQuery, Css, JavaScript, Bootstrap, MySQL, Payment integration for 7+ y Περισσότερα

$172 USD σε 5 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.2