Κλειστό

A golang webapp small modification

I have a golang webapp which is up and running with no issues with its html files. I have created new html files and I have a new theme to apply.

So my project is simple:

1- I need someone to apply the new bootstrap theme for me. The files are ready but I am not sure where to place them or how to link them to the website.

2- I have new html files ready for the site, but I need some small modifications on the web app go file to display them correctly as I changed the html structure.

3- Html files come in two languages, and the go file should display the appropriate one according to the preferences.

I also have the full environment ready with the files, themes and webserver, and will give out the ssh auth to those working on the project.

I will give the exact details to those bidding via direct message.

Ικανότητες: Bootstrap, CSS, Golang, HTML, Javascript

Περισσότερα: build-web-application-with-golang, golang http request body, golang web app example, go web programming pdf, golang web application, golang template tutorial, golang web framework, golang html template example, Need a php and wordpress expert for 2 small modification in existing website, i have a pet and i need a manufacturer to make my product, i have a pattern and i need a manufacturer, i have a patent now i need a manufacturer in the usa, i have a logo where i, i have a dance team i need a manager, i am doing a photography project for a furniture company i am photographing many pieces of furniture mostly chairs image are pro, i am a video editor i need online job, i am a photographer and i want to hire a graphic designer what contract do i need, i am a designer and i need a manufacturer, hire a developer for small job, hire a consultant for small business

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 7 αξιολογήσεις ) Riyadh, Saudi Arabia

Ταυτότητα Εργασίας: #15043335

22 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $175 για αυτή τη δουλειά

rogerscott0

Hello, there. This is a piece of cake for me. I have just read your post and was exciting with feeling to satisfy you in your project. I have mastered this field and am ready to start work immediately. If you hire me, Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(184 Αξιολογήσεις)
7.4
stevensargent

Hello, I have read your job description. I have built many mobile-friendly website using wordpress,shopify, woocommerce, html, php, jQuery, CSS up to now.I can start to work just now.I can deliver your job in a certain Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(253 Αξιολογήσεις)
7.6
$155 USD σε 3 μέρες
(155 Αξιολογήσεις)
7.3
$155 USD σε 3 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
7.3
Dominantsoftech

Hello There , Greetings of the days!! I hope You Doing well. I am Aditya. I Read carefully and Analyzed Your Provide Project Requirement for A golang webapp small modification. Relevant Skills and Experience I Have 5+ Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.3
$200 USD σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.1
cherrystuart83

A proposal has not yet been provided

$200 USD σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
4.8
Programmer59

Hello Sir, We read your description We have lot of experience in this filed We can do that also If you want We are available for start work right now I am waiting your response Thank you so much. Relevant Skills and Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
$155 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.5
deaswang

bid Relevant Skills and Experience hello I have read your requirement. I can help you to finish this work. Can you provide more information about this project? Thank you Proposed Milestones $200 USD - finish

$200 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.8
tdanz01

Hi! I would like to work on your project but please provide more details (html pages, theme, golang source code, ...) via chat so that can provide a better estimate about the costs. Thanks Thomas Relevante Fähigkeite Περισσότερα

$533 USD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
4.3
$150 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.7
$155 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.0
indeedsolutionz

I am Interested in your job. Let me Introduce myself. I have 5+ years strong working experience in Web designing, Wordpress Customization, HTML5, CSS3, Bootstrap Responsive and Jquery Animations. Relevant Skills and Περισσότερα

$62 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.7
ravindravyas94

A proposal has not yet been provided

$148 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pankajlalotra

I have read the project details. It would be helpful if we can have 1-1 call / chat in Peopleperhour to have the seamless understanding. Relevant Skills and Experience I have highly 20+ experienced team-members of gra Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brworker

My process: first, I need known the project and your requiriments, after the actual codes. Only after can I start changes in codes. Relevant Skills and Experience I have long expertise in web (apps e components) devel Περισσότερα

$222 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ashtarist

text me, I would like to know the work. What has to be done.

$77 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
stepuncius

I can do it with high quality for a small amount of money + review. Relevant Skills and Experience Golang, Javascript, HTML, Bootstrap, HTTP Proposed Milestones $72 USD - Project (approximately) Can I take a look on Περισσότερα

$72 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
matfluor

A proposal has not yet been provided

$200 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0