Ολοκληρωμένο

Delete some text in my website in front-end and back-end

Hello,

I need to delete ALL the text related to text "[login to view URL] ..." and replace it with the text "[login to view URL]@[login to view URL]" throughout the site including front-end and back-end. What package should I choose?

Thanks and look forward to your early reply

For example, in the picture.

There are some texts "[login to view URL]" not only one in my picture.

Ικανότητες: HTML, MySQL, WordPress

Περισσότερα: white label cms, wordpress remove branding, hide wordpress theme from client, rebrand wordpress, wordpress, white label wordpress theme, wordpress admin panel customization plugin, how to connect frontend and backend in html, website end templates, script grab text website, easy let clients edit text website, copy text website, need help text website, sql script import text website, asp sms text website web page, copy text website word, website end system, sms text website, clear search text website, text website holding page prior launch

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) HCMC, Vietnam

Ταυτότητα Εργασίας: #17854524

Ανατέθηκε στον:

adityasharma91

Hello there, I will delete and replace all things which is you need to be done. so please share logins details. then let's finish right now. Thanks

$15 USD σε 1 μέρα
(125 Αξιολογήσεις)
5.5

15 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $39 για αυτή τη δουλειά

xtremewebtech

We checked your given image and have eye on description of project we will can do this project today now. Please come inbox for more details. Regards Zaki

$25 USD σε 1 μέρα
(249 Αξιολογήσεις)
8.2
nddungha

PM nhé .............................................................................................

$30 USD σε 1 μέρα
(147 Αξιολογήσεις)
7.0
alkajain2906


Greetings,
Thank you for posting a Job. I WILL DO THIS AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 300+web development projects including ANDROID, IOS, WEBSITES, WEB APPLICATIONS AND SOFTWAR Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.6
Designladz

Hi there , I have just read your job post please come on chat so i can have a credential for your site so i can make the changes !! Regards, Chris

$277 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.7
Inovidia

You need a skilled and professional graphic designer who can help you with all of your different print design and web design needs. How can I help you? As a creative designer and an out-of-the-box thinker, I'll cre Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.8
sshyam24

Hello I understand this job requirement and i can do it within the specific time, I have experience of maore than 4 years in the sector. All my clients always satisfied by my job: I am very quickly understand wh Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
2.8
cma93

Hi, I'm an experienced web developer. I would like to do your task. I'm available so can do it right now. Contact me anytime........... Thanks.

$25 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.8
mr7ether

I'll be happy to replace the content in your website. However I have few questions. Why you should hire me? Because you get excellent code quality for lower rates for your first few projects. I offer you lifeti Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
sfeuh

Hello; if you want you can contact me now i am available right now. i can start now if you want just contact me by chat. thank you

$15 USD σε 0 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.7
sonu7120k

will do it now .

$35 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.4
jona4life

Hello, the best I can possibly say right now is that you check out some of my completed projects(not on freelancer.com) :[login to view URL];[login to view URL] e.t.c. Those sould give you the confidence and assurance Περισσότερα

$20 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$35 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saeidsharify

Refunding possible if not satisfied.

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
godofcoding

I can do your task as needed. Please allow me to work on your task. I can delete the text fully as per your direction.

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0