Κλειστό

Conversion from Adobe to Bluebeam PDF Forms

We are transitioning from an Adobe-based structure to Bluebeam. Some of the forms we had developed will not work in Bluebeam (java script). I am looking to have the forms modified/repaired accordingly. Hoping to establish a lasting relationship with a developer for future work; we are constantly looking for form creation/modification.

-=Developer MUST be proficient in Bluebeam Revu/eXtreme for Windows and iPad platforms=-

Ικανότητες: CSS, HTML, Java, Javascript

Περισσότερα: bluebeam form templates, bluebeam revu forms, bluebeam drop down menus, bluebeam auto create form, creating forms in bluebeam revu, bluebeam automatic form creation, bluebeam form filling, bluebeam forms javascript, PDF forms, Adobe, PDF, ipad friendly pdf forms, adobe lifecycle designer fillable pdf forms, pdf forms collect data ipad, fill pdf forms ipad, outsourcing adobe pdf forms, adobe pdf forms jobs

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 80 αξιολογήσεις ) Portfoad, Egypt

Ταυτότητα Εργασίας: #17192640

1 freelancer is bidding on average $31 for this job

$31 AUD σε 1 μέρα
(92 Αξιολογήσεις)
0.0