Κλειστό

CCS + HTML copy of our website created in [login to view URL]

Our current website was build using EditorX. It's an intuitive tool and the website works great but we want to host the website ourselves and not be dependent on Wix. Unfortunately EditorX will not let you export code to HTML and CSS . This is why we are looking for a freelance webdeveloper that can help us rebuild our website.

Ικανότητες: HTML, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, CSS

Περισσότερα: html table copy website, copy website html, html copy text website, copy website link html view, html copy website online, html copy paste sample website, copy links html page website, page website created html, sample personal website created html, simple html website created small consulting firm, threadless com website created wordpress, website created html convert sql, copy existing html create website, copy html existing website, copy html content website, copy website html modify, website created html, dear sir madam for complete details of data entry program please visit our website http adrsoftec com or contact as on 942403801, superobd skp 900 key programmer supported details v3 4 official website www superobd com superobd tm copy right reserved

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) ROTTERDAM, Netherlands

Ταυτότητα Εργασίας: #29898296

89 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €438 για αυτή τη δουλειά

(207 Αξιολογήσεις)
8.9
(188 Αξιολογήσεις)
8.6
(144 Αξιολογήσεις)
8.3
(488 Αξιολογήσεις)
8.7
(221 Αξιολογήσεις)
8.2
(229 Αξιολογήσεις)
7.9
AzzkaNoor

Hi. Experienced Web developer's here, with 11 years of experience in web development. I have developed numerous scalable, secure and SaaS driven cloud-based applications. 1- Can you provide the complete business deta Περισσότερα

€750 EUR σε 20 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
7.9
(247 Αξιολογήσεις)
7.8
Codeitsmarts

Hello !I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. I would love to work on your project and I'm confident that I can give the result and exceed your Περισσότερα

€400 EUR σε 7 μέρες
(233 Αξιολογήσεις)
7.4
(306 Αξιολογήσεις)
7.2
(147 Αξιολογήσεις)
7.3
ecommercejui

Hi, I am highly interested to rebuild the website. Please share with me the website URL. I'm an experienced web developer with the necessary skills for getting this job done. I can handle your project as you want. I am Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
7.4
(53 Αξιολογήσεις)
7.1
gauravgargcs

Greetings, We have read all the details and can assure you that we can edit, redesign, look up, and provide you the rest of the functionalities easily. We have great experience in designing new websites and modifying Περισσότερα

€500 EUR σε 7 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
7.3
babitabubu

Hi I can build a website using EditorX on WIX for you according to your requirement and some more details you share. I have 10 years experience and built similar business websites on WIX. So I can deliver you quality Περισσότερα

€400 EUR σε 3 μέρες
(283 Αξιολογήσεις)
7.5
(197 Αξιολογήσεις)
7.2
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. Thought I have great experience with required skills Website Design, CSS and HTML. I do work smart and do not rest until I g Περισσότερα

€750 EUR σε 16 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
6.8
caroldata

Hello, I have read your project requirements of CCS + HTML copy of our website created in editorx.com. I am absolutely sure that I can do the project very well. I have rich experience in web design and web development. Περισσότερα

€500 EUR σε 7 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
7.1
mananbirsingh

Hi, I'm a professional web developer. I will rebuild a clean, professional responsive an exiting website for you. I have More than 7 years of experience in Web Design, Development and Seo. I can start working on your p Περισσότερα

€500 EUR σε 15 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
6.7
rawtech19

Good day, hope you are doing great today, I just captured your project brief that you are looking for a professional to rebuild your website. Sure I'm pretty confident that I can help you with your website in a profess Περισσότερα

€250 EUR σε 7 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
7.1