Κλειστό

Blogger Code (Blogspot) - open to bidding

I want to customize a code of TOC/Sitemap for Blogger. It is JASON FED CALLBACK Function. Retrieve Data to show a table of content of all posts in a Blogger Blog

Ικανότητες: HTML, Javascript, Ruby, Ruby on Rails, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: free open source code, google open source projects for students, google code, why google open source, google open source office, open source code library, open source software projects, google open source guide

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Pakistan

Ταυτότητα Εργασίας: #16608139

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $23 για αυτή τη δουλειά

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.4
bhullar90

Hello, I am familiar with Blogspot platform and its API. I can help you create this script. Can you please provide the URL of Blogspot blog from where you want to take the posts feed and where you want to display Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MuSaleh

Hello sir, I have many years of experience in blogspot(blogger) and i'm pretty sure that i could help you to achieve your goals. You should know that sitemap and API feed are not the same thing, sitemap is only pres Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ElegantRorGeek

- I am a solution engineer who is comfortable doing everything, from front-end JavaScript and SASS including ReactJS. I have Bachelor’s Degree in Computer Science and Engineering. After Bachelor’s , I have started my c Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0