Κλειστό

app ios y Android para establecimientos

44 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1307 για αυτή τη δουλειά

contact2phpsl

Hi there, I’ve read your brief and I’m pretty confident that I will be able to create your app for nightclubs with location as required. ** I would appreciate if you please share the design, business plan so that I Περισσότερα

$3472 USD σε 20 μέρες
(861 Αξιολογήσεις)
9.3
Yknox

Dear, I am Jin S, Mobile developer in China. I've just read your job posting and I’m very interested. I'm a certificated freelancer with almost 1000 good reviews from clients. I have experienced knowledge in every Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(438 Αξιολογήσεις)
8.9
monitrix

Hola, Somos un equipo de desarrolladores profesionales de aplicaciones nativas para Android y iOS con más de 7 años de experiencia en la creación de la aplicación nativa para discoteca con GPS, Google Maps, etc. Περισσότερα

$1500 USD σε 40 μέρες
(407 Αξιολογήσεις)
8.9
mingah429

app ios y Android para establecimientos Hello, I read your description and got what to do. I am looking forward to discussing more for your project. I am ready now, please message me to start your project. I Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
8.4
Yugene90

We can provide the perfect Quality work for iOS Android app development! Please provide more details and let's discuss one by one together. Thank you. -- A few portfolios -- [login to view URL] https://pl Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
8.3
bsbrajmohan25

Hi There, Hope you doing well. We are much expertise team of iOS, Android, Website developers and Designers. Please take a look on our few recent projects, Beauty Services Apps and Website [login to view URL] Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
8.2
sphinxsolution

(From the Makers of Vivino, Seekmi & Dah Makan) Hello, I hope you are doing well, we have gone through the project description and understand that you are looking to develop an android and iOS application. We Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
8.4
gkws

Dear Employer, Greetings from Risensys!! We are giving quality services from past 8 years. Can you come over to chat to discuss further in this regards as I would love to hear more about the idea/ concept? *WE Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(260 Αξιολογήσεις)
8.2
amitorada

Hi I have more than 5 years great experience in mobile application development on Android and iOS platform using kotlin, objective-c, swift programming language and SQLite database. Kindly refer the below link of Περισσότερα

$3000 USD σε 60 μέρες
(149 Αξιολογήσεις)
8.4
Honestdeveloper1

app ios y Android para establecimientos Dear sir I have completed projects similar to your requirement in the past. If you could share your project detail requirements, I will share relevant past work and demo. Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
8.2
ITWhiz4U

app ios y Android para establecimientos Hello. How are you today? I have read your job post in carefully and understood everything what you want. I have developed 60+ apps & published them app stores in succes Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
8.1
gahisharma

Dear Client,Hope you doing well. I have gone through your requirement and as per my previous work experience i am ready to start work immediately on your project. yes i am very much expertise with Java script,XCode, Περισσότερα

$750 USD σε 50 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
8.0
r4rony

ANDROID IOS APP DESENVOLVEMENTO EXPERTOS AQUÍ! Ola, TRABALLO SIMILAR: = [login to view URL] = [login to view URL] Visita os enlaces anterio Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
8.0
ITGenius927

How are you I am a professional mobile app developer and have full experience for 6 years. I read your project description carefully and I understand what you want. Now i am ready to start your project and unti Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
7.6
covernal

Hi, How are you? My Skills are : - Programming Languages- Objective-C / Swift 1.0 ~ 4.1 / Java /React-Native,Js/ C++ / C# / PHP / Angular, .NET, ASP.NET - Mobile Programming : iOS/Objective-C/SWIFT Andr Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
7.6
MobiStudioz

Hi there, the pleasure to e-meet you, I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. ►►Overview- -Mobile Application Development. ►►Kindly co Περισσότερα

$3000 USD σε 40 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
7.7
technorizen

Hola, Discotecas con ubicación en aplicación en tiempo real [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$986 USD σε 20 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
8.5
jinzhenzhu8691

My name is LiMing. Hi, How are you? I’ve carefully gone through your job post. I am very much interested in your project with all of your requirements. I feel very confident on your project and You will get the "B Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
7.4
yashtechsolution

Hola, Estaré disponible a tiempo completo para el trabajo y disponible hasta que esté satisfecho con el trabajo. Codificación de calidad, solución eficiente para corregir errores y disponible para una comunicación r Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
7.4
AzzkaNoor

Greetings. I just have a visual over your project's details and feel privileged to tell you that this correlates with my domain of expertise. Please message me as I will like to ask a few questions. I have a lot to d Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
7.0