Κλειστό

Write some Software Create a analytic dashboard using JSON data

You are required to write a some software that uses d3.js (version 3) to manipulate data received from url, to then analyse and display in 3 different view forms, all views should be interactive also show what transitions are done

Ικανότητες: Επεξεργασία Δεδομένων, HTML, HTML5, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: https://wwwfreelancerin/projects/php/write-astrology-software-create-reports/, insert json data excel using, json data jquery dashboard, insert data mysql database using json php, using json data populate google map, insert json data mysql database using php, insert data database using json php, create data dashboard csv, create form php using css data entry, json data read write android, create json data joomla, flex create data dashboard, software create custom design shirts using flash, extjs grid using json data store jsp

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Glasgow, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #12181880

10 freelancers are bidding on average £44 for this job

A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [login to view URL] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

£24 GBP σε 1 μέρα
(70 Αξιολογήσεις)
8.2
BaNgan

HI, Did you specfiy which is the charts should be displayed on the page? And the data is ready by fetching from the url right? Feel free to contact me via Skype: bangank36, my timezone is GMT+7. My resume website: Περισσότερα

£50 GBP σε 1 μέρα
(186 Αξιολογήσεις)
6.7
Webiots

Hello Sir, We are Top 10% Certified Wordpress Developer / Jquery Expert on Freelancer with 100% Job Success Score. We have Worked with many Jquery library likes : [login to view URL], [login to view URL], http://gojs. Περισσότερα

£38 GBP σε 2 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.4
ssplancer

Hi, I can provide you the solution within 2 days time frame. Just send me your detail requirements and let's start the work immediately. I'm highly experience and high profile software developer with more than 7 yea Περισσότερα

£100 GBP σε 2 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
5.9
DHSprout

Hi I have 3+ experience in web development. I did many job like this. I have strong knowledge of Mysql, Oracle, Database Design and I have also strong knowledge in languages like Java, JSP, PHP, Javascript, Boo Περισσότερα

£55 GBP σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
5.0
rambanstola

A proposal has not yet been provided

£88 GBP σε 0 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.2
hrehman200

Hi I am an expert D3 developer and can do this project easily. Kindly accept the bid and share all relevant files so that I can start the work. Regards, Haris

£20 GBP σε 2 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.4
harilalrafaliya

A proposal has not yet been provided

£23 GBP σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
3.5
£23 GBP σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
vw1313054vw

I will deliver a satisfactory job that will impress you. I crave for a chance to prove to you my worth and abilities.

£18 GBP σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0