Κλειστό

Simple [url removed, login to view] Implementation for CRUD, views, authentication, etc with a Back-end restful API

We already have an entire restful API, with all models, CRUD operations and register / login authentication, and we need to implement all services described in project's name in our html / front-end code. Templates are finished too, just the front-end code need to be developed, with the html integration.

Everything must be done with angular.js.

Need it done by 11/09, with urgency.

Δεξιότητες: Angular.js, Express JS, HTML, node.js, NoSQL Couch & Mongo

Δείτε περισσότερα: back end, back end cms dreamweaver, orders back end virtuemart, activity stream back end, youtube api count views, ebay end listing api

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) São Paulo, Brazil

ID Εργασίας: #12012212