Κλειστό

Javascript master

21 freelancers are bidding on average $30 for this job

AdeelAslam4

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

$133 USD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
6.3
shihan033010

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(118 Αξιολογήσεις)
6.1
wahab1983pk

Hi There, We are team of highly qualified website and mobile application designers and developers, located in Poland Following are our some completed and on going projects [login to view URL] https://www. Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(91 Αξιολογήσεις)
6.6
ChiragLathiya

Hi, My bid price may be higher than other freelancers but I believe to deliver the quality work rather than completing work with cheap price and quality. Please initiate a message to me so that we can discuss abo Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(100 Αξιολογήσεις)
5.9
$25 USD σε 1 μέρα
(64 Αξιολογήσεις)
5.7
mvaqasuddin

Hi there, How are you doing ? let me check the file and let you know that ? Could you please PM me right away ? Thanks

$25 USD σε 1 μέρα
(104 Αξιολογήσεις)
6.2
ARKSolution2015

Dear Hiring Manager, Experience : 4+ years I will do it for you with perfection and I will keep working on it until you are 110% satisfied with results. Feel free to message me. we can discuss price and project Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(76 Αξιολογήσεις)
5.6
usmanredsoft

Good Day I'm Sr Word Press, Magento, Open cart, Joomla, Drupal, Html5, Java, Jqery Php & developer and I've 7 years experience working in word press website development. i will do this project according to your Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
5.5
CyborgSouvik

Hi, Myself Neel, Business Development Manager of a Pvt Ltd IT Company and an ex researcher cum software developer of Cognizant, India. We work for plenty of foreign clients (Canada, UK, USA, South Africa, Dubai) and a Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(61 Αξιολογήσεις)
5.3
jabaz007

Hi, I'm a freelance programmer with over over six years of experience in web development and confident in Actionscript (1/2/3), PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript and JS libraries like jquery, angular js, greensock e Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
5.0
jitendra2013

Hello I am software developer of PHP Technologies, I have 6+ Exp in PHP and different technology, [login to view URL] Technologies [login to view URL] , Wordpress, Code Ignitor , Joomla, Mengendo.etc. 3. C, C++ , Core Java , Advanced Java Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(44 Αξιολογήσεις)
4.8
webxtechin

Hi! I am Expert in PHP,MYSQL,HTML5-HTML,JAVASCRIPT,CSS,AJAX etc..... I have 5+yr experience in developing as well as designing field... I can do this work easily and quickly..... Thankyou waiting for your r Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(48 Αξιολογήσεις)
4.0
$25 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
3.4
abdennourtoumi

: Dear I have been in this industry for 4 years and such jobs are my daily practice. you. I can assure you that if you work with me once, you will always work with me for these kind of projects.

$20 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.4
usamamw141

Hi there, I can eliminate bugs from the file. I can do this work for you. Hi there, I can eliminate bugs from the file. I can do this work for you.

$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.8
ParaisoSoftware

hello, Dear Revered, we are the company who work for your benefit. we are the company where work comes first rather then anything else. we have developed many eCommerce websites. we are in this field of web de Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.5
idbmizan

Hello, I can be completed this project.I read it [login to view URL] very easy to complete by myself. I can do it to fulfill this project description. If you interest about me please knock asap. Your regards [login to view URL] Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
keerthana0207

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
himbca508

A proposal has not yet been provided

$20 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Roger0

A proposal has not yet been provided

$15 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0