Κλειστό

Hire a Web Developer

30 freelancers are bidding on average $343 for this job

kabirchy

Hi there - My name is Khorshed. I've read your brief and can see that you’d like to convert your invoice php script to codeigniter. I can help you get this done. I have several years of experience designing and develop Περισσότερα

$684 USD σε 30 μέρες
(1198 Αξιολογήσεις)
9.1
vamir

Hi. I have 6 year experience and my skill are: Web Developer & Designer (Wordpress, CodeIgniter, Core php, HTML5, Responsive, Bootstrap) You can check my feedback and my rehire rate. During last six years i hav Περισσότερα

$294 USD σε 3 μέρες
(355 Αξιολογήσεις)
7.4
webdesign786

HI My Motion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work. Let start now? I am very hard working and always Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.9
iquallinfo

I am a senior php developer with strong experience in codeigniter. I have developed high quality sites using codeigniter. I can produce clean, well structured and secured code. Here are some developed sites usin Περισσότερα

$222 USD σε 10 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
7.2
espsofttech

Hello Wish you are well I have gone through your project requirement.I can do this work with perfection as per your requirement. I have more then 7 year experience in development. You can check my review. Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
7.1
webistick

Hello, Thanks for sharing your requirement over freelance!! Kindly share detailed requirement and I would like to request you for chat to present our understanding which will help us to solve your technical d Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.5
kanika6665

Hey There! I have read your job description in detail and would like to apply for it. I find myself eligible for this job since I am having 7 years of extensive experience in Website Development and Designing. I Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.4
priyankjini

Hi, Kindly share detail information about software, I request you to have a quick glance on my work : [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] I request you Περισσότερα

$277 USD σε 3 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.3
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$155 USD σε 8 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
6.1
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards PROMITI

$250 USD σε 10 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.4
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
6.0
sayootech

Hey, Greeting of the day, I am bharti. I was looking through your project requirements and I do believe it's something we have experience in previous development and we can complete in a reasonable amount of time and Περισσότερα

$111 USD σε 1 μέρα
(61 Αξιολογήσεις)
6.0
parsysmedia

Hello, We have 5+ years experience in PHP/CI/Magento/Wordpress Development/designing & provide you the most comprehensive services suitable to your requirements. We have magento certified resources who are working d Περισσότερα

$472 USD σε 12 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.9
pasuf

I have excellent reviews, a near 100% completion rating and I have earned my preferred freelancer badge. I have read over your project description and I'm interested in completing your task. I am a professional with ro Περισσότερα

$399 USD σε 10 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.5
simpishukla15

Dear Client, Thank you for looking at my candidature. As per your given brief you are looking for an codeigniter developer, i am glad to say that i have prior experience in the field of development using codeign Περισσότερα

$250 USD σε 15 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.3
avinsoln

Hello, My name's Avinash Singh and am a Full Stack developer with 6 years of Exp. Just came across your requirement on "Require a PHP developer". Am confident to do your work. And it'll be great if you can take out Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.2
multimas

Hi there!! Sir i have read your description very carefully and i am ready to start working on your project. I have more than 3 year experience in web development. I will provide you w3 standard html, SEO friendly and f Περισσότερα

$260 USD σε 4 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
4.7
ankur1024

Hi, Can i talk to you..? This is my live Codeigniter/PHP project profile [Removed by Admin, against our Terms and Conditions.] and this is my live "CODEIGNITER" Project Portfolio. http://www.kitchen-magi Περισσότερα

$272 USD σε 7 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.0
hardikdesire

Hello I reviewed your requirement and I can do this job as per your requirements. I have huge skills in Codeigniter, PHP, MySQL, jQuery, CSS, Wordpress, Yii and more. You can hire me for your project. I always believ Περισσότερα

$200 USD σε 15 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.4
djcarras

hi, i can help you with your project. send me more information about via freelancer.com chat. regards

$477 USD σε 15 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.1