Κλειστό

Hire a Web Developer

24 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο ₹24915 γι' αυτή τη δουλειά

Webwingtechology

Hello, Hope you are doing well, We will like to work for you in developing and designing the type of website you are looking for with respect to look and feel. =>K Περισσότερα

₹82474 INR σε 30 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
8.8
ktinfosoft

Dear Sir, I am Kareen Dutta, 7+ years experienced in magento development. 9+ years experienced in php/MySQL projects development. I am ready to complete this job. I have received 5 out of 5 reviews for more th Περισσότερα

₹20000 INR σε 10 μέρες
(320 Αξιολογήσεις)
7.9
itcslive

Dear sir, At first we like to say that we are a very experienced in programming languages ( php & mysql, ajax, JS, curl ) and expert in making custom cms with php script and can customize all major CMS like(joomla,w Περισσότερα

₹25263 INR σε 10 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
7.6
zyeloncomputech

Hi sir, Thank you for giving opportunity for biding... we have gone through your requirements and we can do your magento tasks according to your exact requirements. Please Before Awarding this project to other Περισσότερα

₹41666 INR σε 15 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
6.8
₹16666 INR σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.8
SEOSEARCHTEAM

Hello There Greetings....!! we are offering you 100% quality work in estimate time frame in cheap prices....please open pmb for better understang and make business long term basis We do have highly experienced Περισσότερα

₹30000 INR σε 8 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.3
octaservices

Hello, I am new in freelancer but not in IT sector, I have 6+ year experience in Magento development, Magento is basically for develop E-commerce website, I can easily Handle below task:- 1) Easily Handle Mul Περισσότερα

₹12500 INR σε 7 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.0
sancitysofttouch

Hi, Having read your requirements carefully, I became quite sure that I can accomplish the task within the time limits, reporting you at any time you prefer and keep myself updating. Having over 5+ years experie Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.4
PiTechIndore

Hello, I am a highly expert web designer & developer both. I can build your website according to your requirements. I have recently developed several static & dynamic Responsive website for my clients. Let me know your Περισσότερα

₹15000 INR σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.1
juliusmallik

Hi, I read your job description very carefully , I am sure if you provide me chance then I can make your website ,I am having more than 4 years experience in making different websites with mobile friendly design . My Περισσότερα

₹13888 INR σε 5 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.5
pixelwebmakers

Hi, So, you are looking for a expert developer for to develop a website. I have strong knowledge and 10+ years experience in developing any type of websites in all platforms. so i can develop your site based on your Περισσότερα

₹18000 INR σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
navjootkaur

Dear Hiring manager, I am a PHP developer My FIrst goal will always be to meet your needs and deadline. When working on a new project, I like to speak with the client, so that I can have a clear understanding of his Περισσότερα

₹13333 INR σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.3
aswani11

Greetings! My name is Aswani and I am an expert in web development. I would love to have the opportunity to discuss your project with you. I believe my skills are a match for your project. I have a good grasp of Περισσότερα

₹13888 INR σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.4
johnmilton

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR σε 30 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.0
anujayk

A proposal has not yet been provided

₹14444 INR σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.8
crantia

Hi, We have checked your requirements with our technical team. It would be great if you come up for a discussion. Need some more clarifications about this project. Looking forward for a strong business relation. C Περισσότερα

₹27777 INR σε 7 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.5
₹25555 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shikha25

Hello, I am a skilled developer and have tremendous experience in website development by using different technologies. I have complete knowledge about old as well as new techniques of development. I can work in almo Περισσότερα

₹25555 INR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techwizards3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have Περισσότερα

₹25000 INR σε 7 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0