Κλειστό

Hire a Web Developer

20 freelancers are bidding on average ₹25111 for this job

onlineshine

NO UPFRONT PAYMENT REQUIRED! We shall develop a Professional Website as per your requirement with good look & [login to view URL] you could let me know your requirements more clearly, i shall help you in developing a Bug free w Περισσότερα

₹20618 INR σε 8 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
7.9
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.0
juliusmallik

Hi, I read your job description very carefully , I am sure if you provide me chance then I can make your website ,I am having more than 4 years experience in making different websites with mobile friendly design . My Περισσότερα

₹16666 INR σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.8
hardikbhadukiya

I will Provide Services Until You get 100% satisfied. I am not just looking for money OR one project, as i firmly believe in long term business relationships. I highly value my relationship with my clients, I guar Περισσότερα

₹12500 INR σε 7 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
4.2
PiTechIndore

Hello, I am a highly expert web designer & developer both. I can build your website according to your requirements. I have recently developed several static & dynamic Responsive website for my clients. Let me know your Περισσότερα

₹15000 INR σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.2
Tamalnaskar6

Hi there, I’m a strategic Developer with a strong background developing online content, including blog posts, social media posts, articles, press releases and other branded copy. I can turn a phrase in a way that repr Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.3
stellentinfotech

skype :- [login to view URL] mail id :- himanshu at [login to view URL] I am a Web development expert with over 5 years experience in setup and customization of WordPress, wooCommerce, and other platforms. Till date, I h Περισσότερα

₹18555 INR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.8
kishanpala

It is indeed a nice opportunity for me to be associated with your company. I intend to join the project and having enthuciasm to make your system user friendly,safe and secure. we, lions solution working in a team si Περισσότερα

₹12500 INR σε 8 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.2
nilesh5627

Respected Sir/Madam, We are team of vast experienced developers, designers, server admin i.e Amazon web service, cloud computing Our main aim is to provide top notch quality of work Feel Free to contact for any queries Περισσότερα

₹44444 INR σε 20 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.5
samarthbuch

This is Parth from Wabodryms IT Solutions. We have pool of dedicated team consisting of certified developers capable enough to handle your project exactly according to requirements and within said time frame. As per s Περισσότερα

₹55555 INR σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.4
bharatchhabra13

Dear Hiring Manager, I am very interested in your respective job post.I am working as a freelancer from last 6+ years and have extended knowledge of web designing, webdevelopments, mobile apps or online and my worki Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.7
sprintedge

Hello, I am interested in your project, would you like to discuss further details with me! I will wait for your reply. Thank you. Regards, Kamal

₹16666 INR σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.1
anubhavbansal88

We are dynamic professional with more than 6 years of experience in IT industry. For more Details you can visit our website : [login to view URL] Skills : Website Designing, Graphics Designer, Logo Designer Tool Περισσότερα

₹30000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
galihghnd

because I like the design and this project I will do well, of course with my skills In today's era of free competition, the role of education is expected to support all the aspects needed to contribute ideas and rea Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shikha25

Hello, As per the given job details, I would like to offer my services to develop a video sharing website similar to youtube. I am a skilled developer and have tremendous experience in website development by usin Περισσότερα

₹36666 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
croaker

Zero Cost for [login to view URL] Cost for [login to view URL] Cost for [login to view URL] Cost for [login to view URL] Cost for [login to view URL] Cost for [login to view URL] Cost for project.

₹13888 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Reethsp

Hello My name is Reet, and after seeing your listing I feel like we could collaborate well with each other on this project. My specialties are: PHP,Website Design,Graphic Design,DataProcessing, DataEntry,WordPress,CS Περισσότερα

₹30000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Jitender966

hello' I have expertise in following technologies and tools: HTML CSS Bootstrap Anguarjs Jquery My Sql I have more than 5 years of hand on experience in web development using looking for your response Thank Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gillani290

I have all of the skills and I have the 3 years of programming experience , a track record of successful projects, and proven expertise in agile development processes.I am well prepared to work on high-profile, cross-d Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0