Κλειστό

Experienced WIKITUDE SDK Developer - Sample with Geo Location AR & Pointer.

20 freelancers are bidding on average $22/hour for this job

webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I represent Ukrainian IT Company «Webbook». We provide website design and web and app development services for organizations, public and government institutions, company or private web-pages Περισσότερα

$17 USD / ώρα
(135 Αξιολογήσεις)
8.0
r4rony

Hello Client Greetings..........!! We are web based Development Company. We have been nominated in Top 100 web Vendors 2013. We have experts available on various technologies Magento, Wordpress, Joomla, Drupal, Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(121 Αξιολογήσεις)
7.9
shivmirthyusl

"IT FLEX SOLUTIONS has focused exclusively on the Web Development/Designing projects with 8+ years of service. Our Web Development/Designing expertise has helped clients to create e-commerce, social networking, real-es Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(164 Αξιολογήσεις)
7.9
dreamci

Hello, i am expert in VR, i can setup your demo easily. Please check my profile and reviews and message me for discussion of project, thank you

$25 USD / ώρα
(63 Αξιολογήσεις)
7.8
$22 USD / ώρα
(137 Αξιολογήσεις)
7.5
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(18 Αξιολογήσεις)
6.7
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

$25 USD / ώρα
(39 Αξιολογήσεις)
6.8
$22 USD / ώρα
(174 Αξιολογήσεις)
6.7
maamekal

Hi, I have developed 100+ mobile application and 200+ websites and web application. I am experienced and hard-working developer with deep knowledge of Android, Java, AngularJS, Ionic, Cordova/phonegap, Meteor, Codei Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(110 Αξιολογήσεις)
6.7
DavidLiu80

Hello! I have got your job posting on “Experienced WIKITUDE SDK Developer - Sample with Geo Location AR & Pointer.” and I am very much interested in working on your project. I am a senior web developer with more than Περισσότερα

$26 USD / ώρα
(19 Αξιολογήσεις)
6.2
$22 USD / ώρα
(17 Αξιολογήσεις)
4.5
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.9
$22 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
shashankselot

i have used wikitude before ,but i have nothing now to show.....................................................................

$26 USD / ώρα
(1 Κριτική)
2.1
Pro100Boda

Please choose me, I pro in this area.....................................................................................................................................

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Anna2532

Hello, our creative team would like to help you with your project. With our 7 years of experience and skills in this area of web development we have a proven track record of successful projects which are built on ti Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dannysCA

Could you send me your ETA objective? I will be available on skype or phone or email from 8AM to 8PM PST Is this an ongoing work opportunity?

$20 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hudsoncode

When do you need this project called Experienced WIKITUDE SDK Developer - Sample with Geo Location AR & Pointer up and running? or is this ongoing work? I'm an experienced software engineer and designer. 7AM - 7 Περισσότερα

$24 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bonapps

Hello Team, "BONAPPS - Delivering Excellence just a click away" We read your entire proposal and are happy to share that we are interested in your proposal. We would like to have an in-depth discussion about the Περισσότερα

$33 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0