Κλειστό

CSS

41 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $505 γι' αυτή τη δουλειά

seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /Bootstrap/PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/[url removed, login to view] Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
8.3
SRajpurohit

Hello there, Greetings! We have gone through your job description and would like to convey you that we are the best match for this task as we are expertise team of prolific Website Development/ Designing Ninja wo Περισσότερα

$773 USD σε 14 μέρες
(214 Αξιολογήσεις)
8.0
w4web

Hello I have read your project description. I have some questions regarding this project. Lets discuss this project. I am a senior web developer with 10+ years of experience in doing website projects. Check my rec Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(223 Αξιολογήσεις)
7.1
webiglobe

Dear Sir, I am really interested to work on this project . I have very good experience of doing this sort of job, I can start the work now and can assure the best service from my end. I am waiting here to discuss Περισσότερα

$600 USD σε 14 μέρες
(164 Αξιολογήσεις)
6.8
pytho

Hi, I am interested to work with you on your project, I reviewed the requests you listed and I would like to discuss further details with you. Since 2006 I am managing a Web Design Agency located in Romania, which cur Περισσότερα

$889 USD σε 30 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
7.2
JoomlaVogue

Hello Sir, First of all, we would like to tell you how we will initialize the project with you. According to your project description, our team would like to discuss with you, to get more understanding of the Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
7.1
prashushinde9

We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore your ne Περισσότερα

$773 USD σε 12 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.6
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$773 USD σε 18 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.2
babusharif

Greetings, I am eagerly waiting to discuss about the project, I have gone through the complete job description. Please share further details so I can start working on it. I have some question regarding your project whi Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.3
mitss

hello i checked your given requirement details and as you want mobile responsive website. by using Angularjs, bootstrap,html5 with havascript responsive website. please provide me your website code and link and here c Περισσότερα

$777 USD σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.9
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "CSS" and have analyzed that I have right skills (Bootstrap, CSS, HTML, Javascript, jQuery / Prototype) to execute your esteemed project. I will complete yo Περισσότερα

$444 USD σε 365 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
5.9
asait1192

Hello Sir/Madam, I am Asait from Skynet Global System ,Gujarat. We have team of inhouse team of 15 developers and we have delivered 200 projects within 1.5 year of time span. My Skills: - - >Design : PSD to HTM Περισσότερα

$333 USD σε 20 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.7
sancitysofttouch

Hi, Having read your requirements carefully, I became quite sure that I can accomplish the task within the time limits, reporting you at any time you prefer and keep myself updating. Having over 5+ years experie Περισσότερα

$500 USD σε 8 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.2
World515

Hello! Great Results and Best Professionally, High Quality, Fast Communication. Please no worries about all this things. I understood all the requirements and I'm ready to start! I am confident that Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.1
rkwst

Dear Sir/Madam, We can start immediately RK Websoft Technologies is a software designing and development Team. We are having very experience, enthusiastic and talented team with more than 5 years of experience on .N Περισσότερα

$555 USD σε 18 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.6
pratikshapkl

Hi I am Pratiksha and I am blessed with the opportunity to create a multitude of projects, in a variety of styles for a range of clients across the world. With all this diversity, I remain committed to providing award Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.4
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

$888 USD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.8
$555 USD σε 20 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
3.6
admin852

Dear client I am highly interested to do this project. I will make you happy.I don’t need any upfront or milestone payment. Pay me when you will happy. Looking forward. Thanks

$277 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.8
direktspeedltd

Hello i am Frank Lemanschik a German Results-driven lead programmer offering extensive experience within both Fortune 500 and startup environments. Able to incorporate user needs into cost-effective, secure and user-f Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.5