Κλειστό

Build dashboard using Nodejs, Mongodb and Express

21 freelancers are bidding on average ₹17372 for this job

amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

₹18888 INR σε 14 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
5.7
arifjaunpur

I have 3 years experience in AWS, JavaScript, MongoDB, Git and Linux while around 2 years experience in Node.js, ExpressJS and AngularJS. I have also experience in server set up and configuration for development/testin Περισσότερα

₹15000 INR σε 5 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.0
jameer8879

Hi, I have a dedicated team to work on NodeJs and MEAN stack applications. We work according to the project, if the project is large we work together and if the project is small then I finish alone. My latest dev Περισσότερα

₹8333 INR σε 6 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.8
laxaar

Hi there, Thank you for sharing your requirement. We are a team of technocrats having 8+ years of experience in Web and Mobile design plus development. Talking about our expertise, we possess very good expertise Περισσότερα

₹16666 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.1
₹7777 INR σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.7
imphasys

Dear There , Thankyou For the Opportunity . As per your requirement, I would like to tell you that we have a very strong experience of more than 5 + years in the field of design/development , WordPress, Codeigniter, Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
amoghbhatnagar

As salary calculation logic were not their.. and nor application view is generating through express means lot of work is their ... We can adjust bid before finalize work ... But before making actual bid i want t Περισσότερα

₹85333 INR σε 22 μέρες
(1 Κριτική)
3.2
itbarduga

Hello, Myself Barduga, I have expertise in Mongo DB and have good exposure to JavaScript. I could help you in completing the task. Please feel free to discuss with me. Warm Regards Barduga

₹12500 INR σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
3.0
romanapanovich

Im ready to start immediately Lets go ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

₹55555 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
Ananth2020

Hi, I have 1.7 years experience as mean stack developer, sure I can help you, just let me if you are okay with my budget, thanks

₹12000 INR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.6
shubham4801

Hi, I have a vast experience with node.js and databases like mongodb, postgresql, mysql. We can have a chat to understand more on your project requirements. You can connect with me anytime at +91 9769267521

₹15000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹11111 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vishaldev1223

i m nodejs developer...i m nodejs developer...i m nodejs developer...i m nodejs developer...i m nodejs developer...i m nodejs developer...

₹7777 INR σε 9 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mejitenderk

Hello, As I can understand you want backend for calculating salaries and save them for future reference. I can assure that I can deliver you software on time with robust code using my experience in developing ERP. Περισσότερα

₹11111 INR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Animaws

We had several Node.js projects in the last months, so your project will be no problem. We work precisely and deliver on time.

₹7766 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lmslamouchi

Hi there. I am well suited for this job as I develop my own websites. Here is a link : [url removed, login to view] if you want to take a look. I can integrate: Responsive design (so people can view your website from mo Περισσότερα

₹14444 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹11111 INR σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akgoyal1987

Dear Hiring Manager, I have seen your job post and I found my skill are matching with job requirements. So, please accept this proposal for this project. I am having 4+ years of extensive experience in Node, R Περισσότερα

₹13888 INR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jrdicesare

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0