Κλειστό

Dynamic form builder using LoopBack-NodeJS, Angular 4 and MongoDB

Dynamic html form layout designer

- Option for selection of single/double column layout

- Drag and drop form control designer

- Option to edit control properties as

- Control specific values e.g. Multi select values, options

- Option to mark as mandatory

- Option for not allowing duplicate values for specific field

- Option to remove/delete controls

- Option to drag/drop and change form control order

- Option to set basic CSS/ border color, form back ground color etc

Html controls required – single line, multi line, pick list, Multi select, date, date/time, number, checkbox, Lookup from a field,

Render the dynamically designed form (along with properties, values etc)

Submit data to no-SQL DB

Ικανότητες: Angular.js, HTML5, node.js

Περισσότερα: dynamic form builder net, dynamic form builder drupal, form builder using extjs, loopback documentation, loopback vs express, loopback vs strongloop, loopback tutorial, strongloop loopback, loopback react, loopback github, loopback framework, html5, node.js, angular.js, web dynamic form builder, asp net dynamic form builder, ajax dynamic form builder, dynamic form builder windows, net dynamic form builder, dynamic form builder javascript

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Bangalore, India

Ταυτότητα Εργασίας: #15891782

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹26591 για αυτή τη δουλειά

laxaar

Hello, Thank you very much for sharing your requirement. I have read the brief project description and I would like to be invited for further discussion to proceed. Relevant Skills and Experience We are a team of 8 y Περισσότερα

₹50000 INR σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.8
contriverz

I am Full stack developer having experience more than 5 years and I have good knowledge on java and Mq sql ,mongo db,javascript ,html and css,angular js Relevant Skills and Experience [login to view URL] : Social Περισσότερα

₹36666 INR σε 15 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.7
shinelancer

*** I have experience writing web application using angular4/5/nodejs/mongodb . I have checked your pptx file. I am ready to do your project. Relevant Skills and Experience frontend - angular4/5, backend - nodejs, mo Περισσότερα

₹35000 INR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.3
emasterindia

Hello, We are Engineer Master Solutions PVT. [login to view URL] have 6+ years of experience and developed 100+ apps and 200+ websites. We have experienced developers in technologies you have mentioned above. Relevant Skills and Περισσότερα

₹15000 INR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.8
RobertRajC

A proposal has not yet been provided

₹13888 INR σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.4
smnthk

I would definitely help you in dynamic form building. I did the same for e-learning projects and HR workflow

₹27500 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
₹12777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aviknath93

I will use Angular 4 as front end and node js and mongoDB as back end. I am a MEAN stack developer and already did many websites in MEAN stack. I will provide you milestones and testing will be done before each delive Περισσότερα

₹16666 INR σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jack2385

A proposal has not yet been provided

₹38888 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thanguks

I'm having good previous experience on form builder. Could deliver cleaner, scalable form builder within reasonable price and time.

₹30000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wavesterstechno

Hi Let's Starts.......

₹13750 INR σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0