Κλειστό

Hybrid Mobile App

We need to have a simple form based App, Which will have some pre-defined fields. User can enter data in it and it will be submitted to Cloud based DB. The libraries for writing data is already available, developer can choose any library of his own choice.([url removed, login to view])

Great UI is a definite desire.

Ικανότητες: Appcelerator Titanium, CSS, HTML5, Javascript, PhoneGap

Περισσότερα: www app mobile com, docs.google.com mobile, bluetooth hackers app mobile phone, social networkingdating app mobile phones gay, create java app mobile phone netbeans, app mobile free jar, cooking app mobile phone, sms app mobile client, camera app mobile, free bluetooth hack app mobile, windows app mobile sms, java app mobile gps gprs server, myspace app mobile windows, sip voip app mobile, java app mobile

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #12177029

8 freelancers are bidding on average $34 for this job

$105 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
5.4
sancitysofttouch

Hi, I am available any time for your query. having over 5 years of software development, Website Designing, Web Application Development, Mobile Application Development, ERP Solution, Software Development, E-Co Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.0
imphasys

UNLIMITED REVISIONS UNTIL YOU ARE 100% SATISFIED I can do the project as you require. I can provide you the bespoke design and development. My Expertise in:- Mobile App Development : Android, I phone, Titanium(Cross Περισσότερα

$333 USD σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.5
hardikbhadukiya

Hello Dear sir/madam, I will Provide Services Until You get 100% satisfied. I am not just looking for money OR one project, as i firmly believe in long term business relationships. I highly value my relationship Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
bluetech20

Before Award To Any Freelancer Please Discuss With us For Your Project -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- We are team of experienced Developers , Designers , SEO experts Περισσότερα

$11 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mascotsoft4

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor Περισσότερα

$23 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dimaopr

Hello. I've worked with PhoneGap more than 6 months. I made apps for Android and iOS. I'm ready to do your project

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
omagrawal9415

Greetings! I, Om Agarwal have a decent experience of 3 years in Angular and Rest Api. Projects: Solution: 1. Enabled products on an E commerce website(/[login to view URL]) developed using Angular and Rest Api. i was in Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0