Κλειστό

HTML5 Game Developer

We are now seeking a new game software developer to pilot the startup of our new isometric real time multiplayer game which will serve users who want to chat and furnish with items rooms with items they purchase, you will be joining our three man team.

the applicant will have demonstrated experience with

- NodeJS

- Javascript

- HTML5

- Isometric Games

We desire that you have experience with Isogenic Game Engine - you will work with our developer building upon the game.

In your bid proposal please answer the following questions:

Do you have direct experience with [url removed, login to view] If yes please provide examples.

Which part of this project do you think will take the most time?

Do you have any questions about the job description?

What part of this project most appeals to you?

No Hiring Firms or Outsourcing Companies, for extra credibility add the following quote somewhere in your proposal #135 thank you.

Ικανότητες: HTML5, Javascript, node.js

Περισσότερα: software write mq4, software write chip epson, useful software write book, software write web specs, free software write user guide, dcr game html, software write edid, blackjack game html javascript, free software write company profile, newgrounds flash portal game html, software write websites idea, developer game iphone, software write book images, software write books, touchscreen software developer game, software write protection, free software write book, html onmouseover show text examples, software write book, action scripts provide examples, html css javascript datepicker examples, html simpleviewer foto gallery examples, programing browser game html, web developer pure html, software write protect software

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 17 αξιολογήσεις ) Three Springs, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #12033311