Κλειστό

I need a new website

I need a new website. I need you to build my personal website.

Ικανότητες: Τεχνίτης, Καθαρισμός Οικίας , Μετακόμιση

Τοποθεσία: Pomona, United States

Περισσότερα: why should i get a new website, reasons to redesign your website, i need a new website to waste time on, why you need a website in 2016, i need a website for my small business, i need a new website to visit, why you need a website 2017, invest in your website, I need a website, android & iphone app to be build. Wireframe is already made., I need a website, android & iphone app to be build., I need a website, android & iphone app to be build. Wireframe is already made. It needs design and development. CMS preference , I need my website re-configured.I already have a design, I just need you to build my personal website., Hello wonderful designers! I need a website mockup created for a new website for my agency, Hello wonderful designers! I need a website mockup created for a new website for my agency., Hello wonderful designers! I need a website mockup created for a new website for my agency. I want it to be AMAZING and I need y, i need new website, i need a website for my new project mail me at charlescoman457@gmail.com, i need someone who can build a website on tumblr, i need an expert to build a website, i need new website cakephp

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #15077529

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1944 για αυτή τη δουλειά

$2055 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mikestan

Hi Charles(?). I am a solutions provider and web integration of everything is a part of what we do. After interviewing you, I'll get to work translating your "plain English" description of needs into a requirements, Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lakersfan777

Hi, I am very good at making websites look very clean and modern. Please feel free to respond with any questions you may have! Thank you for the opportunity!

$1722 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pixelrow

I build websites using an enterprise grade framework (Drupal) that is intended for businesses of all sizes. This means the website can grow with more content and more features as your business grows. Please contact Περισσότερα

$2222 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MGDS01

Hello, I have specialized in automotive branding and graphic design for 9years. I have developed everything from regular print work to multi-media design. Please let me know if you have any questions.

$2000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jeffrey913

I have build multiple website either personal and for small business. My website is the up trend sites and it looks fancy and expensive. Relevant Skills and Experience I have been the information technology field for Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
LlehDesigns

I specialize in Web Design, Graphic Design, Digital Marketing, SEO, Content Management and more! With over 5 years of experience, I am your One Stop Shop.

$2222 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
KaliDesign

My passion for great design, best quality with advanced technology, and long cliental experience. I guarantee a successful project. What you need, the functions, if it best serves your business, DEADLINE, is what I foc Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
manuelanthony

A proposal has not yet been provided

$1650 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$1510 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
qualifiedcoders

Hi, Good day! I have read your post and would like to discuss further as I am an experienced professional with an expertise in developing web/mobile/desktop based applications with complex databases. Please c Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0