Κλειστό

Website with live stream and admn access

1) User register to the website with admin approval.

2) Admin will approve the user id and then send him password over email to login to the website.

3) The user can then select the events which would be streamed by the admin and then on the basis of that the users can do the betting.

4) We need to create the user wallet as well for the betting purpose so that he can see the players profile and on the basis of that can do the betting.

5) The players profile profile management as well which fights with each other.

6) The chatting module in between the live streaming along with the live streaming.

7) Admin module which includes everything like event mananagement, players management, payment integration module etc.

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, MySQL, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: live stream recording fms server, quicktime server live stream iphone, buy website template will integrate access backend, how to setup live streaming video on website, live stream tv, how to stream live video on my website, how to stream video on my website, live stream free, how to embed live streaming video on your website, live video streaming sites, stream live video to website free, live stream website clone, create website live stream, live stream website, live stream website justintv, integrate live stream website, live stream script website, webcam live stream website drupal, can live stream justin website, access website live jasmin

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Philippines

Ταυτότητα Εργασίας: #17785494

47 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $651 για αυτή τη δουλειά

kchg

HI. I have strong practical experience of PHP and its well-known frameworks such as Laravel, CI, Wordpress, Zend, and have built so many sites by using that until now. Additionally I have much experience of several js Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(479 Αξιολογήσεις)
9.6
fastworkontime1

Lets have a quick chat regarding the development of Admin panel as I have a few queries regarding it Hi there, Greetings..!! I have gone through the project requirement and I am confident enough to build an inn Περισσότερα

$477 USD σε 10 μέρες
(640 Αξιολογήσεις)
8.5
ukroficer

Hello! My name is Yana. I am a manager of Webcapitan team. Your project task is interesting and easy for us as we have built a Website with live stream and admin access earlier. If you are likely to cooperate with us, Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(236 Αξιολογήσεις)
8.3
webbookstudio

Hello, we can work with Your project. Glad to discuss more detailed all points, discribe in project task. Please, review our experience here - https://www.freelancer.com/u/webbookstudio. Waiting for Your reply in Περισσότερα

$833 USD σε 25 μέρες
(209 Αξιολογήσεις)
8.4
r4rony

**BETTING WEBSITE EXPERTS** **AWAITING FOR YOUR RESPONSE** Dear Client, Hope! you are doing good. KEY FEATURES: 1) Prepare for Sports and Guide your users -- Provide your players with a Responsible Gamb Περισσότερα

$2500 USD σε 46 μέρες
(199 Αξιολογήσεις)
8.5
timid

Hi there! I have 8 years of experience in website design & development, themes, plug-ins, template development and customization and have prior experience in User Interface/IA, frontend, backend and CMS as well. So I r Περισσότερα

$5000 USD σε 10 μέρες
(391 Αξιολογήσεις)
8.1
gopalvora

Hello I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources l Περισσότερα

$455 USD σε 11 μέρες
(528 Αξιολογήσεις)
8.3
JamesTechnology

Hello There, I hope all is well with you. I have gone through your requirement details we can work for you. We are ready to start this project. It will be good if you message me via chatbox so we can discuss Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(207 Αξιολογήσεις)
7.3
contriverz

Hi there , Hope you doing great !!! Your given requirements review out very well and its should be performed out accordingly with topmost skills. My $kype contriverz1988 I am a full stack developer and havi Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
7.4
dpbhatt02

Hi, Which live streaming do you want to use? Live streaming will be paid or unpaid? We have 6+ years experince in this field. We have done multiple similar jobs before, check out my profile, https://www.freelancer.com Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(381 Αξιολογήσεις)
7.6
junkyfunky

Hello, I've read your project description and I want to tell you that I can design and build a Professional and High Quality Website for you with live stream and admin access exactly as per your all 7 requirements w Περισσότερα

$260 USD σε 7 μέρες
(154 Αξιολογήσεις)
7.1
hashonecreatives

Hello there, I read your description, I am more than ready to work on website with secure authentication. I can design & develop an elegant & eye-catching site for your business that will professionally reflect your Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(185 Αξιολογήσεις)
7.0
androidc

Hello, I have just have gone through your project description. I have few questions to be clear. I've 7 year experience in website design and development. Please have a glance at my previous work:- www.wedmegood. Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
6.7
vivekbansode25

Hello, Hope you doing well. We would like to assist you on this requirement. I strongly feel that before we can arrive on a fair conclusion for the price and timeline, I would need more details about the Project whi Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(55 Αξιολογήσεις)
6.5
alexwmsoft

Hi, there. I am an experienced developer, and I have 5 years experiences in developing websites using PHP, HTML, CSS and several frameworks such as Laravel, Codeigniter. I read your job description, and I am inte Περισσότερα

$444 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.6
itxitpro

** WEB DEVELOPMENT AND GRAPHIC DESIGN EXPERTISE WITH RELEVENT EXPERIENCE ** Hello there, We are having expertise in web development have gone through your requirement and we are glad to tell you that we can develop Περισσότερα

$777 USD σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.0
amitpandeyposin

Hello sir, As we went through your job description and understand your requirements, we can build a website in which live streaming and it will be controlled by admin. We have 7 years experience in Graphic Design Περισσότερα

$600 USD σε 15 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.9
sharmarahulraman

Hello, Hope you will be doing well!! I have read your description and I understand your requirement and I can handle your project. Please discuss with me for more clarification. Here is some example of my Περισσότερα

$331 USD σε 12 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
6.2
taniasingh290997

Dear Recruiter, This letter is to express my interest in the job posted by you on the website for an experienced, detailed-oriented, Web developer. I have 4+ years of hands-on experience efficiently coding websites an Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(164 Αξιολογήσεις)
5.9
Dominantsoftech

Hello, We are a Team of 6+ years experience 25 Dedicated Professional developers who are very good at designing and Building websites. We have worked on similar Projects to What You are Looking for. Our Skills Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.5