Ολοκληρωμένο

Website upgrades

1. Show transaction list (sortable by item ID & Merchant name) in admin area (excel export and pdf generation,

2. administrator receive email alert when new merchant signed up

administrator receive email alert when new deal has been submitted and awaiting approval

3. add date selector for user to choose when requests get deleted from their user area

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: id design website, website previous date, magento product selector date, add pdf image website, export outlook excel date time, website need date birth, add pdf website, add pdf function website baker, export data excel internet website form, email generation website, lead generation website template

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 126 αξιολογήσεις ) Bala cynwyd, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #8802150

Ανατέθηκε στον:

zainy01

thanks man. .

$350 USD σε 10 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
7.6

37 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $513 για αυτή τη δουλειά

meet2amitvw

Let's discuss more about project to finalize the proper scope with estimated cost and time so ping me over the freelancer chat. I am myself developer so you will directly work with me. No mediators. No managers. No Περισσότερα

$721 USD σε 10 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
8.8
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience in handling /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/iOS/Andr Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
8.3
mindblowcreative

Hello, We are glad to inform you that Maverick Heroes Inc. has successfully completed similar projects in the recent past and can do the same for you in a timely, effective, and cost-efficient manner. Please refe Περισσότερα

$773 USD σε 15 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
8.1
programer218

Hello. I am a Website developer. I can work for you. Please look my reviews and send me a message. Thank you.

$500 USD σε 5 μέρες
(195 Αξιολογήσεις)
7.7
monitrix

Hi, I am expert in wordpress,PHP,HTML/CSS,Joomla,Magento. I am top rated developer having 93% overall completion rate in more than 150 reviews.i can surely help you in your project.I am highly experienced and hav Περισσότερα

$684 USD σε 15 μέρες
(157 Αξιολογήσεις)
7.5
JoomlaVogue

Hello Sir, First of all, we would like to tell you how we will initialize the project with you. According to your project description, our team would like to discuss with you, to get more understanding of the Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
7.4
StdioRelations

------------ PHP EXPERTS HERE --------------------- Hi. i read your project and as per my understanding you want to upgrade your site with three given changes. About our company, we are a team of 20 people working fr Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
7.1
scriptphp87

Hello, I'm a professional programmer for web programming with php language to build the system website, Besides, I'm also expert in MySQL , HTML,HTML5,CSS, JS I'm always top in Vietnam freelancer [login to view URL] Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(213 Αξιολογήσεις)
7.8
jacekphp

Hello, I am the head of a team of highly efficient, very experienced web developers with proficient PHP background. We know various MVC frameworks very well and are fluent in SQL. We would love to build this project Περισσότερα

$526 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
7.1
nuprogramer

Hi, I hope you are doing good. I have worked on several similar projects. I intend to work on your project and get it done. I need some details regarding your description. Can we discuss them? Regards, Nuprogramer Περισσότερα

$1052 USD σε 10 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
6.8
developershut

Hello, i am ijaz, Web development expert, i checked your all requirement and ready to work on weekend aslo, can you send me site URL, thanks

$263 USD σε 5 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
7.0
akash9958

Hello, I am a Developer with good knowledge in WordPress, PHP, Software Architecture JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3 and Responsive.   I have gone through the project description and would like to talk to you once to Περισσότερα

$300 USD σε 6 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.9
webiglobe

Dear Sir, I am really interested to work on this project . I have very good experience of doing this sort of job, I can start the work now and can assure the best service from my end. I am waiting here to discuss Περισσότερα

$400 USD σε 8 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
6.4
ajayceo1985

Hello There, Greetings!! I have excellent experience in Web development and designing with more than 5 years of experience. Skills: PHP, HTML, CSS, Mysql, jquery, javascript, HTML5/CSS3, AJAX. I can handle Περισσότερα

$360 USD σε 10 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
7.0
seoaceindia

Hello, I have studied Project in details and are very confident getting you a clear solution website with high quality Design, Mobile Responsive site with guaranteed results and a site which is completely SEO ready. Περισσότερα

$526 USD σε 15 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.7
raman4sarika

Hello Sir/Mam, first of all, i want to wish from heart that you will selesct best freelancer for your work and your project should be complete as you need it. Now, accept my gretings for your project. I saw your requir Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(216 Αξιολογήσεις)
6.5
Churaliya

Dear Sir, I have done many similar systems. So I can build this system to you easily. I can deliver this system to you in 2 days. Also Please check my feedback. Looking forward to hear from you soon. Thanks.

$450 USD σε 2 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.1
shuvrapan

Hi , I have thoroughly gone through your project and I have clearly understood what your need is. Our company (Divinotech) has a great experienced website designing and developing team who has great skills in PHP,Co Περισσότερα

$388 USD σε 7 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
6.4
shankarlaljat

Hello! My Ranking is Top 50th on freelancer. I am interest your project and I hope to work with you. I have enough experience with WEB developing for 5+ years. Client satisfaction is my top priority. I will co Περισσότερα

$611 USD σε 10 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
6.3
adelgreeneyes

I have 10 years of expertise on web design and graphic design and for sure i can handle your project with best quality. Please let us talk about details of the project in chat.(i recommend you check my reviews ) my Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.6