Κλειστό

Web page with d3 library

Php web page with D3 library usage.

I. Charts drawing.

1. Line charts.

2. Candle charts.

3. Bar charts.

II. Additional drawing on charts.

1. Lines.

2. Points.

3. Icons.

Usage (short description).

Can draw multi charts (line, candle, area) on one chart area. Additionally: lines, points, icons must be drawn on the same chart area.

Data loading from server.

We are searching passionate for longer cooperation over project.

- dynamic loading
- zooming
- mouse panning

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, MySQL, PHP, Έλεγχος Ιστοσελίδων

Περισσότερα: d3 react, d3.js examples, d3 line chart, what is d3, d3.js tutorial, d3 v4, d3 examples, d3 charts examples, web page design using php, web page slot machine php flash, web page rotation script php, diplay flv video file web page html ot php, web page title generator php, web page frame load php, convert web page pdf script php

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Poland

Ταυτότητα Εργασίας: #15344826

20 freelancers are bidding on average zł1697 for this job

dgapscom

Hi there, I am Faisal professional SEO friendly web designer & developer. Please come in private chat to discuss more in detail about your project. I have experience in d3 and google charts. Relevant Skills and Experi Περισσότερα

zł1578 PLN σε 10 μέρες
(261 Αξιολογήσεις)
7.5
zł1666 PLN σε 10 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
6.9
zł1666 PLN σε 10 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
7.2
zł1666 PLN σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.7
WebXcellance

Web page design Relevant Skills and Experience Respected Sir, We have 7+ year exp in php html css mysql and wordpress. We have expertise in content management system in wordpress. Proposed Milestones zł1944 PLN - Περισσότερα

zł1944 PLN σε 10 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.0
bizviz318

Hi, I have read your job post and very interested to work in your project. Please see this examples. [login to view URL] Plz contact me Thx Relevant Skills an Περισσότερα

zł2222 PLN σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.4
ajaiswaliitk

Hi, I am currently working with a client metageni for last one year creating charts for them using d3.js and nvd library. I also handle API code that provide the data from server Relevant Skills and Experience d3.js, Περισσότερα

zł2222 PLN σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.0
Lionanaimal

I am the best d3 js expert here in freelancer.com I am a javascript expert who is experienced in d js, babylon js, node js, react js, angular js...etc Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones zł2250 PLN - Περισσότερα

zł2250 PLN σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.7
dandy951121

[login to view URL]~tcluser/ Hi, Dear. please check the link. I'm confident to handle your project perfectly. if you choose me, then i'll show my talent. i'll wait for your response. thank you. Relevant Skills and Ex Περισσότερα

zł1333 PLN σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.1
zł1666 PLN σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.1
massymar

Contact me now, I can start immediately your project Competenze ed esperienze rilevanti Check my skills Pietre Miliari proposte zł1666 PLN - Milestone Stay tuned, I'm still working on this proposal.

zł1666 PLN σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.1
deepakmishra1988

Hi, I love to plot graphs. I use svg based D3 and canvas based chartjs for plotting graphs. I'm passionate about graphs. Graphs get me excited. And as per the requirement. Relevant Skills and Experience Have over 8 y Περισσότερα

zł1666 PLN σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
borys2223

Hi I am a datavisualization developer. Relevant Skills and Experience If you have csv file, i will complete it. Let's discuss more details via interview. Borys Proposed Milestones zł1111 PLN - complete

zł1111 PLN σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.9
websofttechnolog

Yes understood the requirement well and expert in D3.js and all the chart types and will do the work as described in the job. Relevant Skills and Experience Expert in D3.js V4 and all the chart / zoom and pan function Περισσότερα

zł1944 PLN σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.7
superman1987417

Hi, I'm a D3.js expert. Please look at my work history. It is not so difficult for me to build the such charts you need . I can do it with in 1 day. Let me see your data set. Relevant Skills and Experience Please loo Περισσότερα

zł1666 PLN σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.5
wayne1209

Hello, I read your posting description carefully and I have interesting your project. I have rich experience in d3.js developing. I'm sure that I can do your project successfully. Best regards, Zhang Relevant Skills a Περισσότερα

zł2222 PLN σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
jinco2016

Hello, I am good at D3.js and can do this task successfully. I did similar task which draws line and area chart in a graph. I will show it during interview. Best regards Lingyun Relevant Skills and Experience I am go Περισσότερα

zł1000 PLN σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zł1111 PLN σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zł1666 PLN σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
qwaltom

Hi, Hope you are doing [login to view URL] has been developing a website on WordPress & Magento from more than 4 years and our developers can solve any kind of issue of WordPress & Magento websites. Relevant Skills and E Περισσότερα

zł1666 PLN σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0