Κλειστό

web development

I am thinking to make a positive parenting website. More like a copy paste of [url removed, login to view]

Please let me know who can build this quickly for me. Price is negotiable.

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: web development com, www web development com, web development price, parenting website, dot net nuke custom development web design, web page loading please wait animated example, web designer antananarivo site com, wide range solutions software development web, iphone development web app upload image, metatrader development web service, development web email based search engine

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) Marlborough, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #7474536

106 freelancers are bidding on average $562 for this job

evsoftpk

Hi, I have gone through your requirements and I’m glad to tell you that we have created several websites similar to you reference website. Please have a look at the links below, these sites are all related to moms, Περισσότερα

$684 USD σε 15 μέρες
(233 Αξιολογήσεις)
9.1
kchg

Hello! I am interest your project and I hope to work with you. My Ranking is Top 7th on freelancer. I have enough experience with WEB developing for 5+ years. Client satisfaction is my top priority. I will comple Περισσότερα

$721 USD σε 10 μέρες
(280 Αξιολογήσεις)
8.7
revolutes

Hello, Greeting from Revolute Soft Solution We have proven experience in Website Design and development provide you our best work that's completely satisfied you. These are some of our work example review t Περισσότερα

$618 USD σε 12 μέρες
(384 Αξιολογήσεις)
9.0
codeguru786

Hi, we have read all the requirements and we are very confident to do this project from start till end. We definitely have some questions when we discuss project with you. Due to the change of bid system at freelancer. Περισσότερα

$617 USD σε 18 μέρες
(590 Αξιολογήσεις)
9.0
infoway

Hi, After checking your details we are fully confident to provide you a attractive high quality site which gives you the proper business. To provide our best quality service, we need to be pretty much clear about f Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(320 Αξιολογήσεις)
8.8
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Just reply with 'Yes' and We will come up with a. Detail project plan with our comments/queries. b. Best-feasible-real COST & TIMELINE We will provide you a. Best Περισσότερα

$747 USD σε 30 μέρες
(683 Αξιολογήσεις)
8.4
netdevbiz

Hello, To get a complete complementary analysis of your end requirements,please contact us at your convenience & see how we can help you in building a website as per your site reference. Have a look at our previous Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(179 Αξιολογήσεις)
8.3
phpexp

Hello, I read through the job details and visited your reference site extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well in the shortest possible time. I'm a professional web develop Περισσότερα

$473 USD σε 10 μέρες
(204 Αξιολογήσεις)
8.1
TheInnoVibes

Hello, We are a hard-working web-development company working on core PHP And Wordpress projects. We can develop cross-browser, W3C compliant good quality professional websites. We have gone through your requirement Περισσότερα

$515 USD σε 3 μέρες
(268 Αξιολογήσεις)
7.9
creativewebideas

Dear Client: We will develop website for you like [login to view URL] by using wordpress, it has all the features like reference site, and completely managed from wordpress admin panel. Some links for our latest work Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(167 Αξιολογήσεις)
7.9
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience in handling /PHP/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/Angular.js/node.js/ HTML5/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/MySQL/iOS/Android/S Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
7.9
varun8211

Hi, We have exhaustive experience in these:- Framework: Codeigniter, CakePHP, Zend, YII CMS: Wordpress, Drupal, Magento, OsCommerce, DotNetNuke, Joomla Scripting Languages: Javascript, Angularjs, Nodejs, Περισσότερα

$789 USD σε 20 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
8.2
salmanaim

Hi, Can you please list down the functionality which you want to adopt from the reference site so I can come up with the precise quote. Kindly share more details and also let me know that whether you have purchased th Περισσότερα

$670 USD σε 18 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
7.9
mindblowcreative

Hello, We do like your project and we are interested. The project is in the core of our expertise: Web Design, Development and User-experience and we are all confident that we can do an excellent job on this Pare Περισσότερα

$1030 USD σε 15 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
7.9
tarekahmed

I read the description of the project, [My Data] [login to view URL] I am ready to do that [Samples of what I did before] http: //[login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$737 USD σε 10 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
7.3
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$721 USD σε 20 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
7.4
ssahilsl

Hi, We are highly experienced in Custom Responsive / Mobile friendly, Bootstrap, Joomla, HTML5, WordPress, PHP programmers and eCommerce coders, Web design and Web development. You can also review previous work on this Περισσότερα

$421 USD σε 10 μέρες
(195 Αξιολογήσεις)
7.3
Risalat1

We are expert wodpress designers and developers. we have developed many themes..here you can see some of our best wordpress work ... [login to view URL] [login to view URL] http:// Περισσότερα

$368 USD σε 7 μέρες
(223 Αξιολογήσεις)
7.5
conapps

Hi, As per your requirement, we can surely build a positive parenting website similar to [login to view URL] Please have a look at some of our past work: 1. [login to view URL] 2. [login to view URL] 3. [login to view URL] Περισσότερα

$618 USD σε 10 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
7.6
humashahid80

Hi there, I have gone through with the reference website & must say its so cute :). Well coming to the point we will be giving you the same website having the same features & functionality. And for that we also have Περισσότερα

$475 USD σε 10 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
7.2