Ακυρώθηκε

Web development

53 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $180 για αυτή τη δουλειά

shivmirthyusl

HI There, Thank you for the [login to view URL] are looking to make some changes to your current website. Can you please share the current site URL and the list of changes you are looking to make Relevant Skills and Exper Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(268 Αξιολογήσεις)
8.4
Risalat1

Ready to work with you, can you please send your site url along with the list of the changes so we will qoute accordingly... Relevant Skills and Experience Ready to work with you, can you please send your site url alo Περισσότερα

$300 USD σε 7 μέρες
(422 Αξιολογήσεις)
8.0
$155 USD σε 3 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
7.4
hoangvandungbk

hello, i am expert with javascript and i can help you this project, please contact with me to start. Relevant Skills and Experience Graphic Design, PHP, Website Design Proposed Milestones $155 USD - total

$155 USD σε 3 μέρες
(389 Αξιολογήσεις)
7.4
webdesign786

HI My Motion: "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work. Let’s discuss in detail and start now? I am con Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
7.4
techwelfare

Please let us know your details requirements so we could analyze it and start working. Relevant Skills and Experience we are working for this industry for last 10 years, Please reply us back so we could share our rele Περισσότερα

$225 USD σε 15 μέρες
(187 Αξιολογήσεις)
7.3
Designbackoffice

Please list down the changes we can do it ASAP~ OUR PORTFOLIO [login to view URL] Final source files will be in PSD, EPS, PNG and JPEG formats I would love to discuss your project over chat. Sincerely Re Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(177 Αξιολογήσεις)
7.2
maxpl

I am a full stack developer from Poland. I can start - now. Please message me to discuss further. Relevant Skills and Experience I have 6+ years of experience in webdesign/development and Mobile Development (Android Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.9
NIKE9

Hi, I would customize your site as you required. I am a web expert with an extensive knowledge of backend and frontend. I have done many web frontend and backend projects. Relevant Skills and Experience I am confident Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
6.8
$250 USD σε 3 μέρες
(157 Αξιολογήσεις)
6.8
yogeshssanwal

Hello, I read your Job Description, It seems that you need some changes in your Existing website and to customize it. I'm ready to start work on your Website to update it immediately. Relevant Skills and Experience CS Περισσότερα

$145 USD σε 5 μέρες
(242 Αξιολογήσεις)
7.0
Walkingdreams

we are professional developers having expert hand in relevant skills and ready to work by the time you hire . Relevant Skills and Experience we are professional developers having expert hand in relevant skills and rea Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
7.1
v2x5111

we can do that Relevant Skills and Experience php Proposed Milestones $55 USD - start

$55 USD σε 3 μέρες
(273 Αξιολογήσεις)
6.9
WebXcellance

Changes to an exiting website Relevant Skills and Experience Respected Sir, We have 7+ year exp in php and wordpress. We have expertise in content management system and plugin customization in wordpress. Proposed Περισσότερα

$94 USD σε 3 μέρες
(169 Αξιολογήσεις)
6.9
topithub

Web development Relevant Skills and Experience Graphic Design, PHP, Website Design Proposed Milestones $155 USD - v

$155 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.1
$150 USD σε 3 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
6.5
webmantratech

Ready to start the work. No Upfront Payment. Full Escrow, release in milestones as work phase continuees. Relevant Skills and Experience - Successfully and 100% completed work - Fitting your budget and deadlines - S Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.7
$155 USD σε 3 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.5
mastersapp

Hello Our Team Is Well-Versed In Providing Services which include,Web Designing,PHP, Mobile Application Development on major OS platforms. We are capable of completing your task with quality work. Relevant Skills and Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
6.3
aksharkthakkar

hello,webcoin has team of experts and can rebuilt your website ,so lets discuss about it in detail and then start the project Relevant Skills and Experience Graphic Design, PHP, Website Design Proposed Milestones $15 Περισσότερα

$155 USD σε 2 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.4